Kapituła Generalna Nadzwyczajna OFMConv 2018

14 lutego 2018 | autor: Administrator

24 lipca 2018 r. rozpocznie się w Nemi koło Rzymu 201. kapituła generalna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Wypełniając uchwałę kapituły generalnej zwyczajnej z 2013 r., minister generalny zwołał kapitułę generalną nadzwyczajną, na której przystąpi się do ustalenia i zatwierdzenia tekstu nowych konstytucji.
Kapituła odbędzie się w Ośrodku „Ad Gentes” ojców werbistów w Nemi koło Rzymu, począwszy od popołudnia 24 lipca, a przypuszczalnie zakończy się 26 sierpnia.
Zadaniem ojców kapitulnych będzie nadanie naszemu zakonowi nowego oblicza – zarówno duchowego, jak i prawnego – które lepiej odpowiadałoby wymogom dzisiejszych czasów. Współbracia będą opierać się na tekście „Instrumentum laboris”, który jest wynikiem pracy Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji Konstytucji i dyskusji na kapitułach klasztornych w naszych wszystkich wspólnotach na świecie.
Wszyscy jesteśmy zachęceni do modlitwy, aby to braterskie wydarzenie odbyło się zgodnie ze wskazaniami naszego serafickiego ojca św. Franciszka i stało się czasem słuchania Ducha Świętego, który zaprasza nas do naśladowania Pana i służenia Mu w otaczającej nas rzeczywistości.

Sekretariat generalny

List Ministra generalnego


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*