Pascha Jezusa i moja. Ikony Wielkiego Tygodnia

10 marca 2019 | autor: Administrator
Pascha Jezusa i moja. Ikony Wielkiego Tygodnia
Zaproszenia
0

Rekolekcje franciszkańskie

Pascha Jezusa i moja. Ikony Wielkiego Tygodnia
12-14 kwietnia 2019 roku

Dom Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Świętej Trójcy 4, Gdańsk

PLAN REKOLEKCJI

Poprowadzi nas:

  • Słowo z Księgi Rodzaju 1-3;
  • Słowo z Ewangelii św. Jana i św. Łukasza,
  • Kontemplacji Paschy Jezusa pomogą nam ikony Wielkiego Tygodnia – mozaiki o. Marco Rupnika SJ

Piątek

18.00 Kolacja
19.00 wprowadzenie: Dlaczego lectio divina i ikona?
konferencja nr 1: CZŁOWIEK W RAJU
20.30 Eucharystia
21.15 – 22.00 Adoracja, Modlitwa na zakończenie dnia, silentium sacrum

Sobota

8.00 Jutrznia i modlitwa własna
9.00 Śniadanie
10.00 konferencja nr 2: PASCHA – powrót do Edenu
11.30 Adoracja, modlitwa osobista i rozmowy indywidualne
12.30 Eucharystia
13.30 Obiad
15.00 konferencja nr 3: IV Pieśn Sługi Jahwe, Księga Izajasza, cz.1
16.30 Adoracja, modlitwa osobista i rozmowy indywidualne
18.00 Kolacja
19.00 konferencja nr 4: IV Pieśn Sługi Jahwe, Księga Izajasza, cz.2
20.00 – 21.00 Adoracja, modlitwa osobista, silentium sacrum

Niedziela

8.00 Jutrznia i modlitwa własna
9.00 Śniadanie
10.00 konferencja nr 5: Ikona „Zstąpienia do Otchłani”
11.00 Spotkanie dzielenia
12.30 – Eucharystia
13.30 – Obiad

PROSZĘ ZABRAĆ NA REKOLEKCJE PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

– Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza i św. Jana;
– Ikony Wielkiego Tygodnia:
– Wjazd do Jerozolimy,
– Umycie nóg, Wieczerza,
– Ikona krzyża
– Ikona oblicza Chrystusa MANDYLION

Rekolekcje oparte są na lectio divina, wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Bożym, która prowadzi do głębokiego przyjmowania sercem Słowa Bożego, poprzez:

– słuchanie (lectio),
– medytację (meditatio),
– modlitwę (oratio)
– kontemplację (contemplatio).

Podczas rekolekcji proponowana jest całkowita cisza!
W otwarciu się na Słowo Boże pomagać nam będą ikony starożytne i współczesne, które mogą pogłębić w nas duchowe „czytanie i rozumienie” Słowa.

PASCHA CHRYSTUSA

… Pan otwiera drogę, gdy ostatnie słowo wydaje się należeć do śmierci. Właśnie wtedy, gdy udręka zmusza człowieka do zaakceptowania sytuacji bez wyjścia, w tym momencie nadchodzi rozwiązanie. Przez śmierć dochodzi się do życia. Ale żeby wejść w śmierć musi być zaufanie, a żeby ufać potrzeba relacji miłości.

… Pascha Chrystusa ukazuje prawdziwy obraz Boga jako miłości. W Chrystusie, prawdziwym człowieku, całkowicie oddanym Ojcu, człowiek przezwycięża fałszywy obraz Boga, oddaje się Jemu, nie lękając się już o siebie i dzięki temu może oddawać się w ręce innych, kochając. Wszystko co zostaje pochłonięte w miłości nie umiera, ale powstaje z martwych trzeciego dnia. Oto wyzwolenie człowieka, który potrafi w Chrystusie patrzeć na ziemię nie z perspektywy grobu zapieczętowanego, ale otwartego.

… Chrystus wchodzi w Paschę by odkupić grzech Adama. Staje się ofiarą grzechu, by mógł obarczyć się całym grzechem. Jest prawdziwym Barankiem Bożym, który bierze na siebie grzech świata. Każdy grzech potrzebuje kogoś niemego, kogoś kto nie odpowiada, w przeciwnym razie bowiem zło dodaje się do zła. Dlatego jedynie On cierpi, nie odpowiada i pozwala w swym świętym milczeniu, by grzesznicy wyryli w Jego ranach ślady swej złośliwości, całej potrzeby przemocy, całą chęć zemsty.

… Chrystus wchodzi w Paschę, ponieważ tego chce Ojciec, ponieważ w miłości łączy się On z wolą Ojca. Chrystus oddając się w ręce Ojca, faktycznie okazuje się w rękach ludzi. Niebo i zmienia stykają się podczas Jego Paschy, w Jego śmierci.

Droga duchowych rekolekcji rozpocznie się „u korzeni” czyli w dwóch pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, gdy Bóg stworzył świat i człowieka, byśmy na nowo odnaleźli podobieństwo i obraz Boga w nas. W tej perspektywie wejdziemy w teksty Ewangelii św. Jana i św. Mateusza opisujące wydarzenia Wielkiego Tygodnia.

Prowadzi: Ewa Sielicka, o.Piotr Pliszka OFMConv.,

pomoc w rekolekcjach: dr Robert Zbierański OFMConv.

Szczegóły i zapisy na stronie: www.rekolekcjefranciszkanskie.pl

 


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

%d bloggers like this: