KURIA PROWINCJALNA

 

Kuria Prowincjalna w Gdańsku

 

Adres:

Kuria Prowincjalna OO. Franciszkanów
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 Gdańsk
tel.: (058) 301 85 25
fax: (058) 301 07 52
e-mail

Zarząd Prowincji św. Maksymiliana

Prowincjał - o. Jan Maciejowski
Wikariusz Prowincji - o. Leszek Łuczkanin
Sekretarz Prowincji - o. Leszek Łuczkanin
Ekonom Prowincji - o. Andrzej Lengenfeld
Asystenci prowincjalni:
- o. Rafał Zarzycki
- o. Leszek Łuczkanin
- o. Andrzej Lengenfeld
- o. Manswet Wardyn
- o. Bogdan Wroński
- o. Piotr Matuszak przebywa w WSD w Łodzi-Łagiewnikach

Agendy prowincjalne:

Prefekt ds. Wychowania i Nauki - o. Piotr Matuszak
Asystent ds. Powołań - o. Robert Twardokus (Gdańsk)
Asystent ds. Rycerstwa Niepokalanej - o. Janusz Szypulski (Ostróda)
Sekretarz ds. Animacji Misyjnej - o. Zenon Garus (Gdynia)
Komisja ds. Apostolstwa - o. Stanisław Piankowski (Darłowo)
Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu - o. Mateusz Stachowski (Gdynia)
Komisja ds. Sztuki Kościelnej
i Konserwacji Zabytków
- o. Tomasz Jank (Gdańsk)

 

Konto bankowe:

Zakon OO. Franciszkanów
Bank PEKAO S.A. II O/Gdańsk
17124012681111000015421083 

Wszystkich dobrodziejów polecamy Bogu w naszych codziennych modlitwach.