KURIA PROWINCJALNA

 

Kuria Prowincjalna w Gdańsku

 

Adres:

Kuria Prowincjalna OO. Franciszkanów
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 Gdańsk
tel.: (058) 301 85 25
fax: (058) 301 07 52
e-mail

Zarząd Prowincji św. Maksymiliana

Wikariusz Prowincji
pełniący urząd Ministra Prowincjalnego
– o. Tomasz Ryłko
Sekretarz Prowincji – o. Grzegorz Kordek
Ekonom Prowincji – o. Leszek Łuczkanin
Asystenci prowincjalni:
– o. Rafał Zarzycki
– o. Leszek Łuczkanin
– o. Tomasz Ryłko
– o. Jacek Korsak
– o. Grzegorz Kordek
– o. Piotr Matuszak

Agendy prowincjalne:

Prefekt ds. Wychowania i Nauki – o. Tomasz Ryłko (Gdańsk)
Asystent ds. Powołań – o. Robert Twardokus (Gdańsk)
Asystent ds. Rycerstwa Niepokalanej – o. Robert Twardokus (Gdańsk)
Sekretarz ds. Animacji Misyjnej – br. Robert Kozielski (Gdynia)
Komisja ds. Apostolstwa – o. Piotr Matuszak (Gdynia)
Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu – o. Grzegorz Kordek (Gdańsk)
Komisja ds. Sztuki Kościelnej
i Konserwacji Zabytków
– o. Tomasz Jank (Gdańsk)

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iod_ofmconv@franciszkanie.gdansk.pl 

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży – o. Waldemar Klinkosz – delegat@franciszkanie.gdansk.pl

Konto bankowe:

Zakon OO. Franciszkanów
Bank PEKAO S.A. II O/Gdańsk
17124012681111000015421083 

Wszystkich dobrodziejów polecamy Bogu w naszych codziennych modlitwach.