PIZA (WŁOCHY)

56100 PISA
Piazza San Francesco, 4
Tel.: (0039-050) 544-091
Fax. (0039-050) 313-75-58
Strona parafii

Klasztor znajduje się na terenie Prowincji Toskańskiej z siedzibą we Florencji. Został założony w 1211 roku. Przez Prowincję Gdańską przejęty 11 lipca 1993 r.

Rys historyczny klasztoru w Pizie

W dobie średniowiecza Pisa była jedną z czterech słynnych republik morskich obok Wenecji, Amalfi i Genui. Klasztor franciszkański powstał tam w pierwszej połowie XIII wieku. Tradycja mówi, że w 1211 roku sam św. Franciszek miał tam stworzyć wspólnotę franciszkańską w najbiedniejszej dzielnicy zamożnego wówczas miasta.

W roku 1228 franciszkanie wydzierżawili mały kościółek Świętej Trójcy. Powoli zaczęli budować świątynię i klasztor według planów architekta Giovanni’ego di Simone.

W 1261 r. poświęcono kamień węgielny pod kościół. W roku 1263 odbyła się tu Kapituła generalna, w której brał udział św. Bonawentura. Tu uchwalono trzykrotne na dzień odmawianie „Anioł Pański” przy dźwięku dzwonów.

Z powodu walk z Republiką Genueńską budowę kościoła ukończono dopiero w 1318 roku, a fasadę kościoła w 1603 roku. Z początkiem XVII wieku przerobiono tę gotycką świątynię na barok. Zniszczono wtedy wiele fresków Cimabuego i Giotta. Zastąpiono je barokowymi obrazami.

W roku 1786 obiekt franciszkański w Pizie przekazano augustianom. W roku 1810 Napoleon zamienił obiekt w koszary. W 1817, po upadku Napoleona, klasztor i kościół wróciły do franciszkanów. W czasie walk o zjednoczenie Włoch w roku 1863 zabrano znowu klasztor na potrzeby wojskowe.

W 1878 r. władze rewolucyjne przekazały kościół i klasztor miastu, które w roku 1893 urządziło tu Muzeum Miejskie. W latach 1899-1901 przywrócono znowu kościół do celów kultu religijnego. W latach 1945-1946 wykorzystano klasztor na magazyny wojskowe.

Uchwała Kapituły prowincjalnej naszej Prowincji z 1992 roku brzmi: „Przyjmujemy propozycję O. Generała i Prowincjała Prowincji Toskańskiej o podjęciu pracy w jednym z klasztorów Prowincji Toskańskiej we Włoszech.”

Ostatecznie Prowincja Gdańska objęła tę placówkę 11 lipca 1993 r.