Pokój i dobro!

17 września 2008 | autor: o. Admin

Tym hasłem pozdrawiamy Cię, drogi internauto. Cieszymy się, że tu zawędrowałeś. Jesteś tu mile widziany. Zapraszamy Cię do zwiedzenia naszej strony internetowej.
Franciszkanie Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego są częścią międzynarodowej wspólnoty Braci Mniejszych Konwentualnych. W różnych krajach znani jesteśmy jako „szarzy bracia” lub „minoryci”. W Polsce od wieków nazywani jesteśmy franciszkanami.

Prowincja powstała w 1986 roku. Jest najmłodszą z polskich prowincji franciszkanów. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Polski północnej. Bracia żyją w 16 wspólnotach w Polsce. Ponadto wielu z nas (więcej niż połowa) żyje poza granicami kraju w Europie i na innych kontynentach.

Wyraźną drogę w wypełnianiu powołania franciszkańskiego wskazuje nam święty Maksymilian Maria Kolbe – patron naszej Prowincji. Przykład jego świętości wspomaga nas w tym, by zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości w duchu naszego ojca, świętego Franciszka z Asyżu.

Zapraszamy ponownie!

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem.
(Lb 6, 24-26)

Bracia franciszkanie Prowincji Gdańskiej


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Comments are closed.

%d bloggers like this: