Wielki Tydzień u Franciszkanów w Poznaniu

6 kwietnia 2009 | autor: Klasztor Poznań

 

Główną ideą ósmej edycji „Wielki Tydzień u Franciszkanów – Muzyka Pasyjna i Paschalna”, jako kontynuacja poprzednich, jest zwrócenie uwagi na szczególny charakter dni poprzedzających Zmartwychwstanie Pańskie. „Tydzień”, służyć ma przede wszystkim wyciszeniu i refleksji, a poprzez propozycje muzycznej oprawy wskazać na rolę i znaczenie muzyki w tradycji Kościoła Katolickiego. Tworzenie muzyki kościelnej szczególnie na okazje świąt katolickich ma starą tradycje w całej Europie. 

Centralnym założeniem programowym projektu jest ścisłe powiązanie poszczególnych wydarzeń muzycznych z liturgicznym rytmem Wielkiego Tygodnia w ten sposób, by starannie dobrany repertuar korespondował z nabożeństwami zaplanowanymi na każdy dzień, tworząc nierozerwalną całość.

 „Wielki Tydzień u Franciszkanów” to przede wszystkim sprawowana z ogromną pieczołowitością liturgia z ubogaceniem formami muzycznymi.
 

Wielki Post dla katolików jest czasem szczególnym, jest dany i zadany. Dany, żeby usłyszeć Chrystusowe wezwanie do nawrócenia: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Zadany, żeby w tym czasie to wezwanie nie tylko usłyszeć, ale i realizować. Realia dzisiejszego świata oraz nieustanny pęd i gonitwa bardzo negatywnie odbijają się na życiu duchowym. Czasem zdarza się, że w czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu nie zdążymy usłyszeć Chrystusowego wezwania do nawrócenia. Stąd pomysł, aby pomogły w tym wydarzenia muzyczne. Piękno muzyki może pomóc w przeżyciu wyjątkowej liturgii Wielkiego Tygodnia, może również pomóc odkryć Tego, który jest źródłem piękna”

Św. Franciszek w swojej regule pisze: „Bracia, póki czas jeszcze czyńmy dobro.” Każdy dzień, każda godzina, każda sekunda przed nami, kiedy możemy dobro uczynić – najpierw dla siebie, poprzez własne nawracanie, a później dla innych, poprzez jakiś dar z siebie. Wielki Post to czas sposobny do nawrócenia, ważne aby go nie stracić bezpowrotnie. 

Via Dolorosa

 

To projekt niecodziennego zdarzenia mistyczno-muzycznego planowanego w ramach „Wielkiego Tygodnia u Franciszkanów – Muzyka Pasyjna i Paschalna” 2009. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w czterech poznańskich świątyniach:

Kościele Księży Jezuitów

Kościele pw. Św. Wojciecha

Kościele OO. Karmelitów Bosych

Oraz Kościele OO. Franciszkanów na Górze Przemysła.

 

Wieczór rozpocznie się przed i w kościele OO. Jezuitów. Publiczność zgromadzona w specjalnie zaaranżowanym wnętrzu świątyni, wysłucha fragmentu  ewangelii opisującego Mękę Pańską, który następnie zostanie przedstawiony muzycznie. Po wysłuchaniu utworu, wszyscy obecni przejdą procesyjnie do kolejnego kościoła, gdzie narracja będzie kontynuowana.

Cztery świątynie – czterech Ewangelistów – cztery różne utwory muzyczne z czterech różnych epok, to najważniejsze założenie artystyczne projektu. Zderzenie historyczno – stylistyczne nie będzie jednak miało charakteru konfrontacji, lecz stanowić będzie swoiste „Unitatis in Varietate” – jedność w różności, obrazując z jednej strony sposób odkrywania tajemnic pasyjnych na przestrzeni wieków, z drugiej zaś wskazując na uniwersalizm ewangelicznego przesłania.

Całość wykonana zostanie przez znakomitych artystów, a wyreżyserowana będzie przez jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów operowych – Ryszarda Peryta. Wydarzenie poprzez swój oryginalny i bezprecedensowy charakter ma wielkie szanse na szeroki, ogólnopolski rezonans medialny i znakomicie wpisuje się w starania naszego miasta o tytuł Kulturalnej Stolicy Europy 2016. 

o. Leszek Klekociuk, franciszkanin

Pobierz program Tygodnia w Poznaniu.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: