O Roku Kapłaństwa

3 czerwca 2009 | autor: o. Admin

       Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od Roku Kapłaństwa, który rozpocznie się 19 czerwca, w uroczystość Serca Jezusowego. O oczekiwania związane z jego obchodami zapytaliśmy sekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa. Abp Mauro Piacenza zwrócił m.in. uwagę, że Rok Kapłaństwa dotyczy nie samych tylko księży, ale całego Kościoła. Wszyscy wierni mają zdać sobie lepiej sprawę z wielkości Bożego daru, jakim jest posługa kapłańska. Dzięki niej Chrystus nie jest tylko wspomnieniem, ale aktualną obecnością – w sakramentalnym rozgrzeszeniu, w Eucharystii, w głoszeniu Słowa… Sekretarz watykańskiej dykasterii nawiązał też do mającego się ukazać „Dyrektorium dla spowiedników i kierowników duchowych”. Jego publikację w Roku Kapłaństwa zapowiedziano już w liście o programie jego obchodów, który Kongregacja ds. Duchowieństwa rozesłała 14 kwietnia wszystkim biskupom świata.

„Niewątpliwie, jak sygnalizuje się z wielu stron, od kilkudziesięciu lat sakrament pojednania przechodzi głęboki kryzys, przynajmniej co do liczby tych, co do niego przystępują – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Piacenza. – Jak się wydaje, coraz mniej jest ludzi, którzy dostrzegają wyraźną różnicę między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem, grzechem a cnotą – i w konsekwencji pragną pójść do spowiedzi. Gdy nie ma się poczucia grzechu, to oczywiście trudno mówić o sakramencie pojednania. Myliłoby się go wówczas z wizytą u psychologa czy psychiatry. Z drugiej strony zarówno wskutek zmniejszenia liczby księży w pewnych krajach, jak i fałszywego rozumienia duszpasterstwa nie zawsze łatwo znaleźć kapłana gotowego całymi godzinami spowiadać wiernych. Zatem vademecum dla spowiedników winno pomóc w ponownym odkryciu sprawowania tego sakramentu Bożego miłosierdzia tak księżom, jak i penitentom. Może też ukaże, jak ściśle jest on związany z samą tożsamością kapłana. Da zatem więcej entuzjazmu i lepszą motywację co do tego sakramentu”.

za: radiovaticana.org


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: