Wiara potrzebuje uczuć i zmysłów

3 czerwca 2009 | autor: o. Admin

     Postać średniowiecznego teologa Rabana Maura, zwanego „wychowawcą Niemiec” (praeceptor Germaniae), była przedmiotem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej.

Raban Maur urodził się około roku 780. Jako młody chłopiec został powierzony opiece benedyktynów. Zdobył wszechstronne wykształcenie, nie tylko teologiczne, ale także w zakresie kultury klasycznej. Był egzegetą, filozofem, poetą, duszpasterzem. Został wybrany opatem klasztoru w Fuldzie, a potem mianowany arcybiskupem swego rodzinnego miasta Moguncji. Diecezje Fulda, Moguncja, Limburg i Wrocław czczą go jako świętego. Najprawdopodobniej jest autorem hymnu Veni Creator Spiritus, niezwykłej syntezy chrześcijańskiej pneumatologii. Pierwsze dzieło, jakie napisał, nosiło tytuł De laudibus Sanctae Crucis – o uwielbieniu Świętego Krzyża. Rozważa w nim tajemnicę zbawienia, które dokonało się przez ofiarę Chrystusa. Jako znawca liturgii chrześcijańskiej starał się kształcić w tym kierunku biskupów i prezbiterów. Wyjaśniał teologię liturgicznych znaków i gestów, odwołując się do Biblii i Ojców Kościoła. Wiele uwagi poświęcił sakramentowi pokuty, dyscyplinie kościelnej i kształceniu kleru.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na nieprzemijający wpływ, jaki Raban Maur wywarł na duchowość chrześcijańską, opowiadając się m.in. za rozwijaniem indywidualnej, osobistej odpowiedzi wierzącego na Słowo Boże. Średniowieczny teolog starał się w swojej twórczości zaangażować u czytelnika nie tylko umysł, ale też serce i zmysły. Wiedział bowiem, że wiara dotyka całego jestestwa człowieka i je przekształca, na wzór przedwiecznego Słowa, które stało się ciałem w Chrystusie.

za: radiovaticana.org

 


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: