Franciszkanin konsultatorem ds. kanonizacji

14 czerwca 2009 | autor: o. Admin

             W sobotę, 13 czerwca, Ojciec Święty Benedykt VI mianował polskiego franciszkanina o. Zdzisława Kijasa OFMConv konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – informuje Radio Watykańskie.

O. Kijas (na zdjęciu / fot. J. Szewek OFMConv) znalazł się w gronie siedmiu nowych konsultorów, jeden z nich jest kapucynem – o. Gabriele Ingegneri OFMCap, trzej są salezjanami, a dwaj pozostali to świeccy wykładowcy rzymskich uczelni katolickich. Franciszkanin jest rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury „Seraphicum” w Rzymie.

Konsultor pełni ważną rolę procesie kanonizacyjnym. Do kultu powszechnego w całym Kościele wymagana jest kanonizacja. Na wniosek tzw. „postulatora” rozpoczyna się proces kanonizacyjny, w którym rozpatrywane są przede wszystkim cuda uczynione za wstawiennictwem błogosławionego.

Akta procesowe przesyła się następnie do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Po wysłuchaniu zdania kardynałów – członków tej Kongregacji – oraz konsultorów, papież poleca wydać dekret kanonizacyjny, a na konsystorzu wyznacza dzień kanonizacji.

O. Zdzisław Józef Kijas OFMConv (ur. w 1960 r.) należy do krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w 1980 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Od 1984 r. kontynuował je w Rzymie w „Seraphicum” i Uniwersytecie Gregoriańskim (1987 r.).

Później studiował w Belgii, na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-La-Neuve uzyskał w 1990 r. doktorat z teologii dogmatycznej i z nauk religijnych. Wrócił do Polski, był wykładowcą w seminariach franciszkanów, karmelitów bosych, dominikanów, franciszkanów-reformatów, kapucynów.

W 1991 r. prowadził zajęcia na uczelniach w Czechosłowacji, w latach 1991-1993 był asystentem przy katedrze teologii dogmatycznej na wydziale teologii KUL w Lublinie. W 1994 r. wykładał w Rumunii.

W 1995 r. rozpoczął pracę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w listopadzie 1996 r. odbył kolokwium habilitacyjne. Po habilitacji (1996-1997) studiował na Uniwersytecie Św. Bonawentury w Nowym Jorku, gdzie uzyskał stopień Master of Arts z nauk humanistycznych.

W 1997 r. został kierownikiem nowo utworzonej katedry ekumenizmu na wydziale teologicznym PAT w Krakowie oraz wicedyrektorem (później dyrektorem) Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu, istniejącego przy PAT, a potem prodziekanem wydziału teologicznego tej uczelni. Był dyrektorem Ośrodka Studiów Franciszkańskich na wydziale teologicznym PAT oraz Instytutu Studiów Franciszkańskich.

W czerwca 2003 r. otrzymał tytuł profesora nadany przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, działającą przy prezesie rady ministrów.

Od roku akademickiego 2005-2006 jest rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury „Seraphicum” w Rzymie. W maju 2006 r. został sekretarzem Papieskiej Akademii Niepokalanej w Rzymie.

Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i laureatem nagrody naukowej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w 2007 r., przyznanej za pracę badawczą i naukowo-dydaktyczną w zakresie teologii dogmatycznej i ekumenicznej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

Prowadzi wykłady w Polsce (w Krakowie – w Papieskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Ochrony Przyrody) oraz we Włoszech (w Uniwersytecie Ca Foscari w Wenecji). Jest autorem wielu książek, artykułów naukowych i popularno-naukowych, recenzji i tłumaczeń.

opr. wp
za: www.franciszkanie.pl


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: