Uroczystość św. Franciszka 2009

8 października 2009 | autor: o. Admin

W tym roku świętowanie uroczystości świętego Ojca Franciszka obchodzone było wyjątkowo z racji trwającego jubileuszu osiemsetlecia zakonu. W naszych klasztorach 4 października sprawowane były uroczyste Eucharystie, zaś dzień wcześniej, w sobotę 3 października wspominaliśmy przejście, Transitus, Franciszka z tego świata do nieba.

W Niemczech w Beeck, w kościele św. Wawrzyńca sprawowana była Msza św., podczas której głoszone było słowo o Biedaczynie z Asyża (śpiewem towarzyszył chór parafialny); u św. Ewaldi w Laar grupa kobiet katolickich wraz z grupą muzyczną, przygotowały piękną oprawę muzyczno-teatralną Mszy wotywnej o św. Franciszku. Po Mszy odbyła się krótka konferencja o życiu i dziele naszego Świętego. Nasze przedszkole wystawiło z wielkim zaangażowaniem życiorys św. Franciszka widziany okiem dziecka, a kiedy dzieci odgrywają historię Franciszka i wilka, musi być to poruszające i piękne. Bracia z Duisburga Transitus przeżyli w Ratingen, wraz z braćmi z Prowincji krakowskiej.

Bracia z Hamburga mieli kolejny powód do świętowania, bowiem główny kościół, w którym posługują, nosi miano św. Franciszka właśnie. 3 października uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Hans Jochen Jaschke, biskup pomocniczy Archidiecezji Hamburg. Koncelebrowali zaproszeni goście: ojciec Thomas, Gwardian klasztoru naszych Współbraci, franciszkanów brązowych niemieckiej prowincji, którzy również mają swój klasztor w Hamburgu w dzielnicy Altona i tego wieczoru przybyli do nas w swoim pełnym składzie (5 Braci). Ojciec Sylwester Gorczyca, franciszkanin konwentualny, który pełni funkcję proboszcza misji włoskiej w Hamburgu. Ojciec Mirko odpowiedzialny za misję chorwacką, ojciec Stanisław Serafin, który aktualnie pełni posługę w Schwerin, stolicy Landu Mecklenburgia Pomorze Przednie (jest jedynym czynnym księdzem katolickim w tym 80 tysięcznym mieście), oraz wszyscy Bracia z naszego hamburskiego konwentu. We Mszy świętej uczestniczyli dalsi zaproszeni goście: siostry dominikanki, przedstawiciele sąsiedniej parafii ST. Sophien, prowadzonej przez Ojców Dominikanów, dyrektorka szkoły św. Franciszka w Hamburgu Pani Wöhrmann wraz z grupą nauczycieli, przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz inni zaproszeni goście. Miłym zaskoczeniem dla nas była duża frekwencja na Mszy oraz dość duża liczba osób młodych uczestniczących w naszym Święcie.

W porządek liturgii wprowadzone zostały teksty z Transitus, życiorys św. Franciszka według Tomasza z Celano, Testament św. Franciszka. Jedna z naszych parafianek w piękny i wzruszający sposób wykonała „Pieśń słoneczną”. W swoim kazaniu biskup Jaschke przypomniał postać św. Franciszka. Podkreślił jego radykalizm w realizowaniu Ewangelii w tym niełatwym dla Kościoła czasie i w tej sytuacji, w której Opatrzność postawiła naszego Zakonodawcę. Zwrócił uwagę, że również nam potrzeba tego radykalizmu i tej odwagi, które powodowały Świętym, szczególnie w obliczu wyzwań, przed którymi aktualnie stoi Kościół w Archidiecezji Hamburg. A czeka nas zmiana oblicza Kościoła, które znamy i do którego się przyzwyczailiśmy. Malejąca ilość księży, pogarszająca się sytuacja finansowa, zmuszają do ponownego przemyślenia konstrukcji i struktur Kościoła na północy Niemiec. Łączenie parafii, ogromne przestrzenie duszpasterskie (pastorale Räume), w których księża będą „nieustanie” w drodze sprawując posługę duszpasterską w kilku lub czasami nawet kilkunastu kościołach powierzonych ich opiece, większa odpowiedzialność świeckich za prowadzenie grup przyparafialnych. To wszystko jednak nie powinno napełniać nas strachem ale otwartością na nowe, otwartością na to, czego oczekuje od nas Bóg w tej sytuacji. Tak jak Święty z Asyżu. O piękną i godną oprawę muzyczną zatroszczył się liczny chór złożony z chórów dwóch parafii: naszej parafii św. Franciszka i sąsiedniej parafii St. Wilhelm.

Tradycją wspólnoty w Werdhol stało się zapraszanie na nabożeństwo Transitus kaznodziei spoza wspólnoty; tym razem był to o.Maksymilian Heim, przeor klasztoru cystersów w Bochum-Stiepel. Ten dom podlega słynnemu opactwu Heiliges Kreuz pod Wiedniem.

W Ekwadorze bracia sprawując pamiątkę śmierci św. Franciszka wraz z wiernymi czynnie włączają ich w przygotowanie i sprawowanie nabożeństwa; dzięki temu – przedstawiając scenę z ostatnich chwil życia Świętego, wierni mogą jeszcze głębiej przeżywać piękno franciszkowego ducha.

W Montrealu (Kanada) bracia przygotowali Tydzień Franciszkański, który rozpoczął się 28 września. W kolejnych parafiach w mieście sprawowane były Msze św., w czasie których rozważano życie św. Franciszka; rozważania te miały też charakter powołaniowy, a poparte zostały świadectwem młodzieży uczestniczącej w światowym Spotkaniu Młodzieży w Asyżu w sierpniu tego roku.

Wspólnota w Gdańsku, z racji roku jubileuszowego, przeżywała Transitus wraz z braćmi kapucynami w ich kościele (św. Jakuba); obecne były także gdańskie wspólnoty FZŚ. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem o. Romana, zaś kazanie wygłosił gwardian kapucynów o. Piotr. Nabożeństwo Transitus przygotowane zostało przez młodzież kapucyńską (ze śpiewami w stylu gospel). W samą uroczystość św. Franciszka w kościele św. Trójcy kazania głosili bracia kapucyni, zaś w ich kościele – nasi bracia.

Gdynia uczciła przejście Ojca Franciszka pięknym koncertem. Wieczorem w trakcie nabożeństwa mogliśmy usłyszeć napisaną przez Macieja Borowicz muzykę do tradycyjnych tekstów Transitusu w wykonaniu Chóru Franciszkańskiego Centrum Kultury w Gdyni, Chóru Akademii Morskiej w Gdyni, zespółu muzyki dawnej Brovarius oraz Liturgicznej Orkiestry Symfonicznej. Koncert i nabożeństwo były częścią XII Festiwalu Muzyki Sakralnej w Gdyni.

Franciszkanie w Gnieźnie sprawowali Transitus po wieczornej Eucharystii. Kościół tradycyjnie pogrążony był w mroku; odczytano opis śmierci św. Franciszka. Nabożeństwu towarzyszył zespół Taukers w odmienionym składzie (grała młodzież z Gdańska, Kościerzyny i Elbląga). W uroczystość św. Franciszka uroczystej sumie przewodniczył J.Eks. Bp Bogdan Wojtuś, zaś o śpiew zadbał chór parafialny. Na pozostałych Mszach św. pieśni o św. Franciszku grał i śpiewał zespół Taukers.

Oprócz uroczystej Eucharystii i nabożeństwa Transitus w Dobrej Szczecińskiej wierni mogli wysłuchać referatu o obecności franciszkanów na Ziemiach Zachodnich, zobaczyć przedstawienie ukazujące życie św. Franciszka (przygotowane przez dzieci) oraz posilić ciało i ducha na Jarmarku Franciszkańskim, który odbył się przy kościele. Jak co roku w obchody aktywnie włączyły się wspólnoty FZŚ z Polic, Stargardu Szczecińskiego i samego Szczecina.

Zobacz tutaj zdjęcia z nabożeństwa Transitus w Werdhol (Niemcy).


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: