Nowy Biskup w Tarnowie

20 października 2009 | autor: Klasztor Lublin

Diecezja tarnowska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim 46-letni ks. dr Andrzej Jeż, kustosz sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Jest kapłanem lubianym przez wiernych i wytrawnym kaznodzieją.

Ks. Jeż specjalizuje się w teologii dogmatycznej. Interesuje się m.in. literaturą i turystyką górską.

Nominację ks. Jeża w samo południe ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce, uroczyście odczytano ją także w Wyższym seminarium Duchownym w Tarnowie.

Biskup nominat na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” – Na chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy. Jego stolicą tytularną jest Tigillava (Północna Afryka). Ks. Jeż otrzyma sakrę biskupią 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Ks. Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r.

Pracował jako wikariusz w parafii w Krościenku n. Dunajcem (1988-1991) a następnie w Wierzchosławicach (1991-1993). W roku 1993 został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2001 r. ukończył studia doktoranckie z dogmatyki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W sierpniu 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, był członkiem Rady ds. Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. Z kolei 29 lipca 2007 r. biskup tarnowski powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Jego zainteresowania naukowe to: homiletyka, dogmatyka, historia Kościoła, historia sztuki sakralnej. Interesuje się także literaturą i poezją, architekturą ogrodów i turystyką górską. Zna języki francuski i włoski.

Biskup nominat cieszy szacunkiem wiernych i księży, jest wybitnym kaznodzieją. Parafianie mówią o nim, że jest otwarty, życzliwy czyli „prawdziwy duszpasterz”. Podczas specjalnych, poniedziałkowych dyżurów proboszcza każdy może z nim podyskutować.

W parafii działają liczne grypy i stowarzyszenia. Ks. Andrzej Jeż ma pod swoją opieką m.in. Akcję Katolicką, Poradnię Rodzinną, Róże Różańcowe, Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego i Studium Biblijne.

Ponad 22-tysieczna parafia pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu należy do największych w diecezji. To jedno z najważniejszych miejsc kultu w diecezji tarnowskiej. W bazylice czczony jest słynący łaskami obraz przedstawiający Chrystusa Przemienionego. Ikona nowosądecka słynie łaskami od początku XVII w.

Ks. Andrzej Jeż rozpoczął także starania o budowę nowego kościoła na terenie parafii przy ul. Barskiej. Angażował się ponadto w organizowanie imprez kulturalnych i naukowych m.in. konferencji o przesłaniu ks. Jerzego Popiełuszki i kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Biskup nominat otrzyma sakrę biskupią w dniu 28 listopada 2009 r. w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

podano za KAI


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: