Już 60 tys. osób w obronie nienarodzonych

28 października 2009 | autor: Klasztor Lublin

Już 60 tys. osób w obronie nienarodzonych

Polscy internauci od kilku dni przesyłają znajomym wiadomość o „Petycji na rzecz Dziecka Nienarodzonego i Rodziny”. Milion podpisów pod tym dokumentem chce zebrać międzynarodowa koalicja organizacji broniących życia i rodziny. Petycja w grudniu trafi do ONZ.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Katolicki Instytut Praw Człowieka i Rodziny ( C-FAM), z siedzibami w Nowym Yorku i Waszyngtonie. Ta pozarządowa organizacja zapoczątkowała akcję jesienią ubiegłego roku. W ciągu kilku tygodni zebrano wtedy 467 tys. podpisów, w tym 44 tys. z Polski. Kampanię wspierały grupy prorodzinne z różnych krajów. W Polsce firmowały ją Human Life International-Europa oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

Teraz, kilka dni po ponownym uruchomieniu akcji, zebrano już 60 tys. podpisów – poinformowała kierująca C-FAM Austina Ruse.

Petycja wzywa państwa członkowskie ONZ do interpretowana Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jako chroniącej dziecko nienarodzone przed aborcją. Wzywa także do szczególnej ochrony rodziny. – Są to idee, które zostały zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ale z czasem zostały zapomniane. Musimy o nich przypomnieć! – podkreśla Ruse, która zauważa, że perspektywa zebrania miliona podpisów do 1 grudnia jest realna.

– Kilka lat temu przeciwnicy kary śmierci przedstawili milion podpisów i udało im się przyciągnąć ogólnoświatową uwagę. Bez wątpienia możemy zebrać tyle samo za bezbronnym dzieckiem nienarodzonym! – przypomina amerykańska działaczka pro-life.

Petycja została przetłumaczona na 15 języków. Wersję polską można przeczytać i podpisać na stronie http://www.c-fam.org/campaigns/lid.10/default.asp

Działacze pro-life zachęcają do podpisywania petycji i przesyłania jej krewnym i przyjaciołom drogą elektroniczną.

Petycja jest także odpowiedzią na próby uznania aborcji za powszechne „prawo” człowieka. Zabiega o to m.in. Międzynarodowa Organizacja Planowania Rodziny (IPPF). Członkowie tej organizacji zapowiedzieli, że skierują prośbę do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, aby zabijanie nienarodzonych stało się powszechnie dostępne.

za KAI


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: