Trybunał Konstytucyjny: wliczanie religii do średniej ocen zgodne z Konstytucją

3 grudnia 2009 | autor: Klasztor Lublin

Wliczanie ocen z religii do średniej ocen na świadectwie jest zgodne z Konstytucją RP – uznał 2 grudnia Trybunał Konstytucyjny.

Zdaniem wnioskodawców – posłów lewicy – rozporządzenie w tej sprawie miało być sprzeczne z konstytucyjną zasadą bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych.

Zawarte w złożonym wniosku zastrzeżenia grupy posłów lewicy dotyczyły rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej, wlicza się także oceny klasyfikacyjne uzyskane z religii albo etyki, na którą uczeń uczęszczał w danym roku szkolnym. Poza tym uczniowi kończącemu szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową w zakresie klasyfikacji końcowej wlicza się oceny klasyfikacyjne z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na te zajęcia w czasie nauki w danej szkole.

Wnioskodawcy uważali, że wspomniane rozporządzenie jest „sprzeczne z konstytucyjną zasadą bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych”. Ich zdaniem bezstronność władz publicznych powinna być interpretowana jako neutralność w powyższych sprawach. Jak dodają wliczenie ocen z religii i etyki ma zachęcić uczniów do wyboru tych lekcji. „Rozporządzenie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. W tym przypadku z prawem uczniów do równego traktowania przez władze publiczne oraz zakazem dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny” – uzasadniali.

Trybunał Konstytucyjny już raz zebrał się 1 lipca br. w pełnym składzie, by rozpatrzyć zastrzeżenia posłów. Skarżący złożyli jednak uzupełniający wniosek, w którym podkreślili, że już wcześniej Trybunał zasygnalizował niekonstytucyjność przepisu ustawy o systemie oświaty, na podstawie którego ówczesny minister edukacji narodowej Roman Giertych wydał swoje rozporządzenia. Jak podkreślono Trybunał wypowiedział się w tej sprawie rozpatrując rozporządzenie ministra Giertycha dotyczące amnestii maturalnej. Zastrzeżenie to Trybunał odrzucił.

W drugiej części złożonego wniosku uzupełniającego skarżący wskazali, iż rozporządzenie Ministra Edukacji w sposób nierówny traktuje poszczególne wyznania. Przewodniczący Trybunału Bohdan Zdziennicki uznał wówczas, że strony powinny mieć czas na ustosunkowanie się do argumentacji tego wniosku.

za KAI


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: