Papież przyjął rezygnację bp. Janusza Zimniaka

17 stycznia 2010 | autor: Klasztor Lublin

 

Benedykt XVI przyjął rezygnację ks. bp. Janusza Zimniaka z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 par. 1 KPK  – poinformował w specjalnym komunikacie abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

 Obydwa kanony dotyczą rezygnacji z posługi biskupiej w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli 75. roku życia .

 Janusz Zimniak urodził się 6 września 1933 roku w Tychach. W 1951 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego. 9 września 1956 roku – w ostatnim roku przymusowej nieobecności biskupów katowickich – przyjął w katedrze katowickiej święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Sonika z Kielc.

 W listopadzie 1966 roku biskup katowicki powierzył mu funkcję wizytatora nauki religii oraz diecezjalnego duszpasterza młodzieży męskiej. W latach 1969-72 odbył studia specjalistyczne w Międzynarodowym Instytucie Katechetyczno-Pastoralnym “Lumen vitae” w Brukseli, afiliowanym do Uniwersytetu Katolickiego w Louvain. Otrzymał tytuł licencjata na podstawie rozprawy na temat: “Katecheza i jej język”. Po powrocie do kraju ponownie objął funkcję wizytatora nauki religii. Równocześnie prowadził wykłady z katechetyki, pedagogiki i psychologii rozwojowej w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na kursie katechetycznym w Katowicach. Pełnił funkcję sekretarza I Synodu Diecezji Katowickiej.

 W latach 70. prowadził rekolekcje dla maturzystów oraz dni skupienia dla katechetek i nauczycieli. W latach 1977-79 odbył studia doktoranckie w Instytucie Pastoralnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Napisał pracę pod kierunkiem ks. prof. M. Majewskiego na temat: “Katecheza rodzinna w twórczości Pierre Ranweza”. W 1979 roku objął funkcję wicerektora Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

 2 września 1980 roku Jan Paweł II mianował ks. dr. Janusza Zimniaka biskupem pomocniczym diecezji katowickiej i biskupem tytularnym Polignano. W dniu 25 marca 1992 roku papież mianował duchownego biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej.

 Bp Zimniak jest m.in. laureatem Medalu Komisji Edukacji Narodowej – nadawanego pracownikom oświaty, a także innym osobom, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: