Polski biskup członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

25 stycznia 2010 | autor: Klasztor Lublin

Biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Ryszard Kasyna został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Jest to sąd najwyższy Kościoła katolickiego.

52-letni bp Kasyna jest doktorem prawa kanonicznego, absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie i Studium Roty Rzymskiej. Został jednym z kilku polskich adwokatów Roty. Od 1996 r. był oficjałem Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, a w 2005 r. został biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

W Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej zasiada także drugi Polak, kard. Zenon Grocholewski, który kierował tą instytucją w latach 1998-99. Do czasu ukończenia 80 lat w grudniu ub.r. członkiem Trybunału był także kard. Józef Glemp. Ponadto inny Polak, 45-letni ks. prałat Paweł Malecha jest kierownikiem Kancelarii Trybunału.

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej jest instancją odwoławczą i administracyjną, nadzorującą także działanie sądów kościelnych niższego rzędu. Zajmuje się sprawami prawnymi dotyczącymi potwierdzenia, rewizji, zmiany itp. spraw prowadzonych przez sądy kościelne w poszczególnych diecezjach, sporami kompetencyjnymi między różnymi instytucjami Kurii Rzymskiej, troską o prawidłowe funkcjonowanie „wymiaru sprawiedliwości” w Kościele itp.

Jego początki sięgają wieku XIII i wiążą się z napływającymi do Stolicy Apostolskiej prośbami o rozpatrzenie różnych spraw, procesów i wyroków, wydawanych przez sądy kościelne na szczeblu diecezjalnym czy krajowym. Pierwszym stałym urzędem tego rodzaju była Sygnatura Sprawiedliwości, ustanowiona przez papieża Eugeniusza IV (1432-47). Ten najwyższy organ sądowniczy Kościoła przestała istnieć w 1870 r., z chwilą upadku Państwa Kościelnego. Przez prawie 40 lat nie było instancji sądowniczej w Stolicy Apostolskiej. Przywrócił ją św. Pius X w ramach reformy Kurii Rzymskiej w 1908 r. Obecny kształt, nazwę, zadania i miejsce tego urzędu w strukturze Kurii Rzymskiej nadała mu w 1988 r. konstytucja apostolska Jana Pawła II „Pastor Bonus”.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: