Biskupi opracowali program duszpasterski na rok 2010/11

27 stycznia 2010 | autor: Klasztor Lublin

„W komunii z Bogiem” – to temat roku duszpasterskiego 2010/2011 przyjętego podczas obrad Komisji Duszpasterstwa KEP. Celem programu jest pogłębienie tożsamości chrześcijańskiej Polaków m.in. poprzez pełniejsze odkrywanie treści Pisma Świętego.

Hasło „W komunii z Bogiem” jest tematem pierwszego roku programu duszpasterskiego na lata 2010-2013 a zatytułowanego „Kościół domem i szkołą komunii”.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Stanisław Gądecki powiedział podczas obrad, że Kościół w Polsce stoi wobec poważnego wyzwania, związanego z „dryfowaniem społeczeństwa ku dechrystianizacji”. Zwrócił też uwagę, że praca nad formacją chrześcijańską w rodzinach jest dziś mocno ograniczona, bowiem jedna trzecia małżeństw się rozpada, czego efektem jest z kolei dechrystianizacja dzieci pochodzących z takich związków.

Abp Gądecki ocenił, że istotnym obecnie zadaniem Kościoła w Polsce jest rozbudzenie mistyki, a więc odbudowanie wrażliwości na więź z Bogiem. Podkreślał, że owa więź istnieje, bo Bóg nie opuszcza człowieka, a Kościół ma mu pomóc „przemyć oczy”, żeby to zobaczyć.

„Problem w tym, że wspólnota Kościoła w Polsce nie jest świadoma faktu, że nasze formy religijności niekoniecznie pokrywają się z wiarą – i to jest dramat” – przyznał w rozmowie z KAI abp Gądecki. Hierarcha nie wykluczył, że polski katolicyzm będzie zmierzał ku ponowoczesności, wedle której nie ma Boga, zaś religia ma pełnić funkcję społeczną i wychodzić naprzeciw czysto doczesnym zapotrzebowaniom człowieka.

Kolejnym zadaniem dla Kościoła w Polsce jest, podkreślał wiceprzewodniczący KEP, praktykowanie przez całą wspólnotę miłości miłosiernej. Nie oznacza to jednak tylko wychodzenia z dobrem do bliźniego, ale czyny miłosierdzia wobec nieprzyjaciół. „Tym właśnie charakteryzuje się chrześcijaństwo, to jest unikalny wymóg tej właśnie religii, która w tym punkcie przejmuje idee judaistyczne” – podkreślił abp Gądecki.

Wśród zadań Kościoła w Polsce wymienił też wnoszenie w relacje ze światem wartości chrześcijańskiego humanizmu a także prowadzenie dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.

Hierarcha zwrócił uwagę na słabość prowadzonego w Polsce dialogu ekumenicznego, który, jak ocenił, odbywa się od jednego Tygodnia Ekumenicznego do kolejnego. „Co roku spotykamy się jednak w tym samym punkcie” – przyznał abp Gądecki dodając, że spotkania ekumeniczne prowadzone są w gronie wzajemnie dobrze sobie znanych i tych samych przedstawicieli chrześcijan z różnych Kościołów.

Wiceprzewodniczący KEP bardzo pozytywnie ocenił w tym kontekście Europejskie Spotkanie Młodych zorganizowane w Poznaniu na przełomie roku przez wspólnotę z Taizé. Przyjęcie w swoich domach kilkudziesięciu tysięcy młodych chrześcijan z różnych krajów i Kościołów było dla polskich katolików doświadczeniem niezwykle wzbogacającym i być może przyniosło większe owoce ekumeniczne aniżeli mozolnie przygotowywane Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan – dodał.

Wiele miejsca poświęcono podczas obrad konieczności pogłębienia znajomości Pisma Świętego przez katolików w Polsce. Nie chodzi tu, jak powiedział w rozmowie z KAI abp Gądecki, o lekturę dla niej samej, niebezpieczny „biblicyzm” czy protestantyzację Kościoła, ale właściwe podejście do Słowa Bożego, dzięki czemu tworzy się prawdziwy Kościół.

Podczas dyskusji postulowano m.in. popularyzację i odkrywanie Pisma Świętego podczas specjalnych nabożeństw, a nie tylko w trakcie Mszy świętych, organizowanie studium formacji biblijnej w kolejnych diecezjach, czy szerzenie działających już w niektórych diecezjach Kręgów Biblijnych. Zwracano też uwagę, że dobrą formą popularyzacji i odkrywania głębi Pisma Świętego jest zadawanie lektury poszczególnych fragmentów penitentom podczas sakramentu spowiedzi.

„Bez Słowa Bożego trudno wyobrazić sobie i komunię z Bogiem i drugim człowiekiem, rozumianą na sposób chrześcijański – powiedział KAI metropolita poznański. – Budowanie wspólnoty Kościoła na Słowie Bożym jest budowaniem na skale, na materiale, który nie poddaje się skruszeniu i objawia swoją stabilność także podczas wstrząsów” – dodał.

Na pytanie KAI jak realizować program zatytułowany „W Komunii z Bogiem” w społeczeństwie, w którym dostrzec można symptomy dechrystianizacji abp Gądecki odparł, iż najważniejsze jest aby człowiek dostrzegł Boga, który go miłuje i z tej rzeczywistości ‘wyprowadził’ swoją tożsamość chrześcijańską, która jest zakorzeniona w Trójcy Przenajświętszej.

„Dopiero wtedy możemy mówić o tym, że w centrum życia wspólnoty Kościoła i w centrum człowieka ochrzczonego znajduje się Chrystus a nie nasze własne imaginacje, które potem prowadza do tego, że traktujemy Kościół jako zakład usługowy, który albo nam te usługi świadczy albo dziękujemy i idziemy gdzie indziej” – tłumaczył hierarcha.

Pięcioosobowej Komisji Duszpasterskiej KEP przewodniczy abp Stanisław Gądecki. Konsultorami jest sześcioosobowe gremium złożone z księży-naukowców.

Zadaniem Komisji jest m.in. inspirowanie działalności na rzecz rozwijania i doskonalenia powołania chrześcijańskiego a także budzenia powołań kapłańskich i zakonnych.

Gremium to wypracowuje także długofalowy program pracy duszpasterskiej, jest odpowiedzialne za koncepcję, organizację i koordynację duszpasterstw specjalistycznych.

za KAI


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: