Obrady Rady Programowej DMK

17 lutego 2010 | autor: o. Admin

Od zakończenia Kapituły Nadzwyczajnej, która odbyła się w grudniu 2009 r. w Gdańsku Rada Programowa Domu św. Maksymiliana Kolbe zajęła się sprawą Wyspy Sobieszewskiej. Rada, w skład której wchodzą: o. Roman Zioła (dyrektor DMK), o. Piotr Pliszka, Ewa Sielicka (dziennikarz, rzecznik prasowy, specjalista Public Relations), Arkadiusz Goliński (wicedyrektor DMK ds. programowych) i o. Mateusz Stachowski spotyka się każdego miesiąca. Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 8 lutego w DMK w Gdańsku, obecny był Minister Prowincjalny Adam Kalinowski. O. Prowincjał wysłuchał informacji o prowadzonych przez Radę pracach, planach i trudnościach, dzieląc się swymi spostrzeżeniami i radami.

Obecnie Rada pracuje m.in. nad planem strategii wizerunkowej i lepszej komunikacji. Przyjęto też propozycję bloku obejmującego treści programu franciszkańskich rekolekcji oraz spotkań ekumenicznych i międzywyznaniowych. Dyrektor DMK przedstawił także dotychczasowy postęp prac związanych z realizacją przygotowań do zagospodarowania, modernizacji i remontów obiektów na Wyspie Sobieszewskiej.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Comments are closed.

%d bloggers like this: