Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii – kończy posługę

27 lutego 2010 | autor: Klasztor Lublin

26.02.2010 Ks. Tadeusz Kukla kończy posługę rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. W poniedziałek 1 marca br. zastąpi go na tym stanowisku ks. Stefan Wylężek. Ze zmianą rektora zbiegają się zmiany w strukturze duszpasterstwa polonijnego na Wyspach Brytyjskich. Kończący pracę na stanowisku rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. Tadeusz Kukla pracował w Anglii i Walii w czasie wzmożonej działalności placówek duszpasterskich. Była ona podyktowana napływem Polaków, którzy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej poszukiwali w Anglii lepszych warunków życia. Podczas ośmioletniej posługi rektora, ks. Kukla rozszerzył działalność Misji: powołał do życia nowe ośrodki parafialne, doprowadził do zezwolenia na cotygodniową polską Mszę św. w kościołach katolickich Anglii i Walii; sprowadzał do pomocy w duszpasterstwie księży z Polski; sam odwiedzał ośrodki duszpasterskie, sprawując posługę duszpasterską i sakramentalną. Za sprawą ks. Kukli zreformowano i usprawniono Polski Fundusz Dobroczynności (Polish Benevolent Fund), dostosowując go do angielskich wymogów (jego dotychczasowe obowiązki przejął powołany w 2008 r. Polish Catholic Mission Trust). Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii dbał też o zachowanie pamięci o zmarłych wielkich Polakach i wydarzeniach ze współczesnej historii Polski, organizując w katedrze Westminsterskiej obchody ważnych rocznic, jak: 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, 60-lecie zakończenia II wojny światowej w 2005 r., czy 90-lecie odzyskanie niepodległości w 2008 r. Ciekawą inicjatywą współorganizowaną w tym czasie przez Polską Misję Katolicką jest m.in. Wesoły Dzień Polskiego Dziecka. Na stanowisku rektora Polskiej Misji Katolickiej ks. Tadeusza Kuklę zastąpi ks. prał. Stefan Wylężek – dotąd dyrektor Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie i administrator Fundacji Jana Pawła II. Przed nowym rektorem stoją nowe wyzwania. Jeszcze w tym roku ma się bowiem rozpocząć proces istotnych zmian w strukturze duszpasterstwa polonijnego na Wyspach Brytyjskich. Dotąd Polska Misja Katolicka miała tam charakter personalnej diecezji polskiej, nad którą pieczę sprawował rektor jako delegat dla Polaków w Anglii i Walii. Pod koniec roku, zgodnie z prawem kościelnym, za duszpasterstwo emigracji odpowiedzialność ma przejąć, podobnie jak w innych krajach, biskup miejsca i jemu przysługiwać będą prawa jurysdykcyjne. Dyskusję na temat zmian funkcjonowania Polskiej Misji Katolickiej na Wyspach trwają od marca 2008 roku. Wówczas po 343. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, którego gościem był kard. Cormac Murphy-O’Connor, ówczesny przewodniczący Episkopatu Anglii i Walii, podjęła prace grupa robocza obydwu episkopatów. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 18 maja br. w Londynie. *** Ks. Tadeusz Kukla urodził się 22 lutego 1940 roku w Łukowej koło Tarnowa. Ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1964 r. z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. W 1966 r. rozpoczął studia w Paryżu, studiował też w Monachium i Münster, angażując się równocześnie w pracę duszpasterską wśród Polonii w Niemczech. W 1974 r. został mianowany duszpasterzem akademickim na Londyn i Anglię. Pełnił tę posługę ponad 25 lat, tworząc placówkę akademicką od podstaw. W 1986 r. otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości. W 2002 r. został mianowany rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii „Proszę Was, żeby nikt ze starszej generacji nie znalazł się w osamotnieniu, byśmy wspólnie poczuli się odpowiedzialni za tych ludzi, którzy swoim poświęceniem i ofiarnością budowali to dziedzictwo, z którego dziś wszyscy korzystamy” – pisał do środowiska emigracyjnego, rozpoczynając posługę 8 lat temu.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: