Komunikat ze spotkania przedstawicieli Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Katolickiego w Polsce

1 marca 2010 | autor: Klasztor Lublin

W dniu 26 lutego 2010 r. odbyło się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie spotkanie przedstawicieli Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Katolickiego w Polsce.
Ze strony Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego udział wzięli: ihumen Filip Riabych, zastępca metropolity wołokołamskiego Hilariona Ałfiejewa, przewodniczą-cego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego oraz ks. Siergiej Zwonariow, sekretarz do spraw zagranicznych tegoż Wydziału. Konferencję Episkopatu Polski reprezentowali: abp Henryk Muszyński, Prymas Polski, bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Episkopatu oraz bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu.
Metropolita Hilarion planował swój przyjazd do Warszawy, ale z przyczyn od niego niezależnych nie mógł przybyć do Polski. Przed rozpoczęciem spotkania rozmawiał telefonicznie z abpem Henrykiem Muszyńskim, współprzewodniczącym strony polskiej. Wyraził żal z powodu niemożności przybycia na spotkanie i prosił, aby rozmowy zostały podjęte pod współprzewodnictwem ihumena Filipa, który posiada jego pełnomocnictwo.
Chociaż rozmowy miały charakter wstępny, przedyskutowano najważniejsze problemy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Postanowiono rozpocząć prace nad projektem wspólnego dokumentu na temat wkładu naszych Kościołów w dzieło pojednania między narodami Rosji i Polski. Omówiono tematy przyszłego dialogu i zaproponowano powołanie dwustronnej komisji złożonej z przedstawicieli obu Kościołów. Za pożyteczne uznano zaproszenie do dialogu także przedstawicieli Kościoła Prawosławnego w Polsce i Kościoła Katolickiego w Rosji.
Obie strony podkreśliły historyczne znaczenie tej inicjatywy i podjętych rozmów, stanowiących pierwszy i ważny krok ku zbliżeniu naszych Kościołów lokalnych i pojednaniu naszych narodów. Oba Kościoły pokładają w tym dziele ufność w pomoc Bożej Opatrzności i wstawiennictwo Bogurodzicy.

Prymas Polski
Abp Henryk Muszyński

Ihumen Filip Riabych

Warszawa, 26.02.2010 r.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: