VIII Zjazd Gnieźnieński – „Rodzina nadzieją Europy” – 12-14 marca

1 marca 2010 | autor: Klasztor Lublin

„Rodzina nadzieją Europy” to hasło kolejnego, ósmego już Zjazdu Gnieźnieńskiego, który w dniach 12–14 marca odbędzie się w Gnieźnie. Do udziału w kongresie zaproszono tradycyjnie liderów ruchów i organizacji chrześcijańskich z całej Europy, a także przedstawicieli Kościołów, polityków, ludzi kultury i ekonomistów. „Kondycja współczesnej rodziny, a także jej przyszłość to kwestie kluczowe dla przyszłości naszego kontynentu. Podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego pochylimy się nad tym tematem i będziemy się starali odpowiedzieć na pytanie o sens, miejsce i przyszłość rodziny w Europie” – powiedział KAI gospodarz Zjazdu abp Henryk Muszyński Prymas Polski. Program zjazdu oparto na trzech głównych filarach tematycznych, które będą realizowane w kolejnych dniach obrad. Pierwszy dzień zjazdu skoncentrowany będzie wokół dyskusji nt. wizji i zadań rodziny, a także tego, co w tej kwestii dzieli współczesną Europę i świat. Drugiego dnia uczestnicy spotkania będą się starali znaleźć odpowiedź na pytanie: jak żyć w rodzinie i jak budować w niej relacje? A także jak przeżywać miłość, aby była to droga ku szczęściu? Do wygłoszenia prelekcji w tej części obraz zaproszono wybitnych znawców tematu m.in. Irenę i Jerzego Grzybowskich, organizatorów Spotkań Małżeńskich oraz Jacka Pulikowskiego z Wydział Teologicznego poznańskiego UAM, autora wielu publikacji o tematyce rodzinnej. Trzeci dzień zjazdu poświęcony będzie miejscu rodziny w społeczeństwie i państwie. Uczestnicy debaty będą się zastanawiali nad tym, jaka powinna być polityka na rzecz rodziny w Europie i w Polsce. O ile w większości krajów Unii Europejskiej sfera ta jest dobrze rozwinięta, o tyle w Polsce niemal nie istnieje. Dlatego – jak piszą organizatorzy zjazdu – konieczne jest uruchomienie poważnej debaty na ten temat, zwłaszcza, że do tej pory pomysły jakiegokolwiek wspierania rodziny w jej podstawowych funkcjach były traktowane w naszym kraju jako próba powrotu do socjalizmu. Tymczasem „inwestycja w rodzinę” jest jedną z najbardziej korzystnych długofalowych inwestycji z punktu widzenia społeczeństwa i państwa. Tradycyjnie zjazdowym prelekcjom, debatom panelowym i świadectwom towarzyszyć będzie wspólna modlitwa. Wieczorem drugiego dnia kongresu ulicami Gniezna przejdzie Ekumeniczna Droga Życia, w której wezmą udział zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich wraz z rodzinami. Przemarsz zakończy ekumeniczna modlitwa w katedrze gnieźnieńskiej. Tam również sprawowana będzie Msza św. na zakończenie zjazdu w niedzielę 14 marca. „Tegoroczny Zjazd Gnieźnieński podobnie jak poprzednie będzie niezwykle ważnym wydarzeniem dla Gniezna i Kościoła gnieźnieńskiego. Ważnym tym bardziej, że po raz pierwszy będzie się odbywał pod patronatem Prymasa Polski, którym jest zarazem jego gospodarz abp Henryk Muszyński” – mówi rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. Zbigniew Przybylski. Zjazdy Gnieźnieńskie nawiązują do Zjazdu w roku 1000, kiedy to do grobu św. Wojciecha – biskupa i męczennika przybył cesarz Otton III. Tradycję tę podjął w 1997 roku abp Henryk Muszyński, kiedy podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny u grobu patrona Polski odbyło się spotkanie papieża i 7 prezydentów państw europejskich. Był to tzw. II Zjazd Gnieźnieński. III Zjazd Gnieźnieński odbył się w roku 2000. Spotkanie to miało wymiar ekumeniczny – przedstawiciele trzech tradycji: prawosławnej, katolickiej i ewangelickiej dokonali wówczas w imieniu swoich wspólnot wyznaniowych wzajemnego wyznania win. Wydarzeniu temu towarzyszyło również spotkanie 5 prezydentów państw europejskich. IV Zjazd Gnieźnieński odbył się w 2003 roku pod hasłem „Quo vadis Europo”. Uczestniczyło w nim ponad 600 osób z ponad 200 miejscowości i 80 ruchów. V Zjazd Gnieźnieński zorganizowano rok później, w marcu 2004 roku, a towarzyszyło mu hasło „Europa ducha”. VI Zjazd Gnieźnieński odbył się w dniach 16-18 września 2005 roku. Jego hasłem było „Europa dialogu” Na kongres przybyli reprezentanci Stolicy Apostolskiej, przedstawiciele innych wyznań, członkowie Komisji Europejskiej, znani politycy, ludzie kultury i mediów. Następny VII zjazd pod hasłem pod hasłem „Człowiek drogą Europy” odbył się w 2007 roku.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: