Zmarł kardynał Tomáš Špidlík, jezuita

19 kwietnia 2010 | autor: o. Admin

W piątek 16 kwietnia – o godz. 21.00 w Centro Aletti w Rzymie, w wieku 90 lat, zmarł kard. Tomáš Špidlík, czeski jezuita. Poniżej publikujemy życiorys Zmarłego.
Tomáš Špidlík SI (ur. 17 grudnia 1919 w Boskovicach, zm. 16 kwietnia 2010 w Rzymie) – czeski duchowny katolicki, kardynał Kościoła rzymskokatolickiego, jezuita.

Po ukończeniu nauki w swej rodzinnej miejscowości rozpoczął studia na wydziale filozofii na uniwersytecie w Brnie (1938). W 1939 po aneksji Czechosłowacji uniwersytety zostały zamknięte. W 1940 Špidlík wstąpił do nowicjatu jezuitów w Benesovie koło Pragi. W 1942 razem z innymi nowicjuszami został przeniesiony do Velehradu; 24 września 1942 złożył śluby zakonne. W latach 1942-1945 ukończył studia filozoficzne w Velehradzie, następnie był 1945-1946) prefektem jezuickiego liceum w tym mieście; uczył języków czeskiego i rosyjskiego.

Po zakończeniu wojny został wysłany do Maastricht (Holandia) na studia teologiczne. Tam też 22 sierpnia 1949 uzyskał święcenia kapłańskie. W 1950 we Florencji ukończył jezuicki trzeci okres próbny. W 1951 został wezwany do Rzymu, aby pracować w Radiu Watykańskim – prowadził tam audycje przeznaczone dla krajów komunistycznych.

Podczas swej pracy w radiu poznał m.in. Vaclava Havla, późniejszego prezydenta niepodległych Czechosłowacji i Czech. Przez 38 lat był kierownikiem duchowym Papieskiego Kolegium św. Jana Nepomucena. W 1955 obronił dysertację doktorską w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie. Był wykładowcą patrystyki i teologii duchowej wschodniego chrześcijaństwa w wielu uniwersytetach Rzymu i świata. Od roku akademickiego 1989/1990 na emeryturze, nie przestał jednak wykładać.

W 1989 wybrany „człowiekiem roku 1990” przez American Bibliographical Institute w Raleigh (USA). W marcu 1995 prowadził rekolekcje dla papieża i Kurii Rzymskiej. W 1997 otrzymał doktoraty honoris causa na uniwersytetach w Kluż-Napoka (Rumunia) i Ołomuńcu (Czechy). W październiku 1998 otrzymał Order Masaryka – jedno z najwyższych odznaczeń czeskich. W maju 1999 otrzymał doktorat honoris causa na Uniwersytecie Praskim.

21 października 2003 podniesiony do godności kardynalskiej przez papieża Jana Pawła II z diakonią kościoła S. Agata de’Goti. Ze względy na podeszły wiek (był najstarszym z kardynałów kreowanych na tym konsystorzu) został zwolniony z obowiązku przyjęcia sakry biskupiej, nie miał też nigdy prawa udziału w konklawe.

o. Tomáš Špidlík był autorem wielu znakomitych książek z zakresu duchowości prawosławnej, w tym m.in. duchowości ikony; wielką popularnością także cieszyły się jego komentarze do czytań mszalnych.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Comments are closed.

%d bloggers like this: