Lębork: Sympozjum Jakubowe

14 czerwca 2010 | autor: Bracia z Lęborka

W czwartek, 10 czerwca, Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku gościła uczestników sympozjum zatytułowanego: „Drogi św. Jakuba na obszarze Południowego Bałtyku”. Ks. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga wprowadził w temat przedstawiając referat pt. „Biblijna idea pielgrzymowania”. Kolejne wykłady dotyczyły średniowiecznych przejawów kultu św. Jakuba na Pomorzu, duchowości pielgrzymowania Jakubowego, stanu prac nad reaktywowaniem Pomorskiej Drogi św. Jakuba. W ramach obrad pojawiła się także prezentacja o. Piotra Pawlika dotycząca kościoła św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż niezwykle dynamicznie rozwija się idea pielgrzymowania Jakubowego do Santiago de Compostela. Jest to jedno z trzech wielkich miejsc pielgrzymkowych obok Jerozolimy i Rzymu. Dla zobrazowania podam przykład: w 1978 r. do Santiago de Compostela w pieszej pielgrzymce przybyło w ciągu roku 13 pielgrzymów, 31 lat później – w 2009 r. ponad 145 tysięcy pielgrzymów. Nie wszyscy jednak mogą sobie pozwolić na tak daleką wędrówkę i wiele dni marszu. Dlatego też zrodziła się idea odtworzenia dawnych szlaków pielgrzymkowych (jeszcze sprzed reformacji protestanckiej), tak by każdy mógł, choćby w symbolicznym zakresie, podjąć trud pielgrzymowania, który ma umożliwić pogłębioną refleksję nad własnym życiem i nad celem ostatecznym, do którego każdy nieuchronnie zmierza.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: