Ks. Zbigniew Stankiewicz nowym arcybiskupem Rygi

19 czerwca 2010 | autor: Bracia z Kołobrzegu

Przedstawiciel łotewskiej Polonii będzie arcybiskupem Rygi. Ojciec Święty przyjął rezygnację z tej funkcji złożoną ze względu na wiek przez 79-letniego kard. Janisa Pujatsa. Na jego miejsce Papież mianował 55-letniego ks. Zbigniewa Stankiewicza. Był on dotychczas ojcem duchownym ryskiego seminarium i dyrektorem działającego w stolicy Łotwy Wyższego Instytutu Nauk Religijnych.

Ks. Stankiewicz pochodzi z diecezji jełgawskiej w środkowej części łotwy. Ukończył Politechnikę Ryską, a następnie pracował w tamtejszej stoczni i jednym z banków. Był m.in. zastępcą prezesa Związku Polaków na Łotwie. W 1990 r. wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Lublinie i w sześć lat później został wyświęcony na kapłana dla archidiecezji ryskiej. Po okresie praktyki duszpasterskiej podjął na nowo studia, tym razem na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, które ukończył w 2008 r. doktoratem z teologii fundamentalnej, po czym powrócił na Łotwę. Arcybiskup nominat uważa, że tamtejszy Kościół staje obecnie wobec wyzwania, jakim jest otwarcie na różne grupy łotewskiego społeczeństwa i nowy sposób obecności w przestrzeni publicznej. Znakiem tego jest nominacja na ryską stolicę arcybiskupią duchownego polskiego pochodzenia.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: