Niedziela Misyjna 2010

24 października 2010 | autor: o. Admin

W tym roku po raz 84., 24 października, Kościół w Polsce będzie obchodził Światowy Dzień Misyjny. Jest on wezwaniem do odnowienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego poprzez udzielenie misjonarzom i Młodym Kościołom na świecie różnorodnego wsparcia, a przede wszystkim do wytrwałej modlitwy w intencji misji, jak nawołuje Benedykt XVI w orędziu misyjnym 2010 r.

Z okazji zbliżającej się Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się konferencja prasowa. – Niedziela Misyjna to święto solidarności z misjonarzami i Młodymi Kościołami w świecie oraz troski, aby do wszystkich ludzi dotarła prawda o Chrystusie – powiedział ks. Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, przedstawiając wyzwania misyjne Benedykta XVI w orędziu.

Światowy Dzień Misyjny obchodzony będzie pod hasłem „Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji”. Papież zwraca uwagę, że dziś, „w społeczeństwie wieloetnicznym, w którym szerzą się coraz bardziej niepokojące formy samotności i obojętności, chrześcijanie muszą zdobyć umiejętność dawania znaków nadziei i stawania się braćmi wszystkich, kultywując wielkie ideały zmieniające historię, a także ‚bez fałszywych iluzji bądź nieuzasadnionych lęków’ winni starać się uczynić z naszej planety dom wszystkich narodów”. Pisząc o misyjnym zadaniu, które otrzymali wszyscy ochrzczeni, Benedykt XVI podkreśla, że nie można go zrealizować w sposób wiarygodny bez głębokiego nawrócenia osobistego, wspólnotowego i pastoralnego.

Kościół staje się „komunią” w Eucharystii” – pisze dalej papież „Nie możemy […] zatrzymać dla siebie miłości, którą celebrujemy w tym sakramencie. Domaga się ona ze swej natury, by była przekazana wszystkim”.

W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny, obchodzony pod hasłem „Misje – świadectwo miłości i komunii”. „Wprowadzenia do Mszy św., komentarze, rozważanie tajemnic różańcowych i czytanki to pomoc dla duszpasterzy, katechetów i animatorów, aby ubogacić nimi liturgię wszelkiego rodzaju nabożeństw” – powiedział ks. Bogdan Michalski, sekretarz krajowy PDRW i PDMD. – Kolejno, dzień po dniu, proponujemy refleksje, aby poszczególne wspólnoty wiernych – od parafii poprzez rodzinę, szkołę, wspólnoty apostolskie i Papieskie Dzieła Misyjne – w zjednoczeniu z Chrystusem realizowały wezwanie, że misje muszą być owocem świadectwa Miłości, którą jest sam Bóg, a drogą tego świadectwa jest komunia – przybliżył cel i treść materiałów do wykorzystania podczas Tygodnia Misyjnego były misjonarz z Peru. Sekretarz krajowy PDRW podkreślił również, że szczególnym darem dla misji jest modlitwa, zwłaszcza różańcowa, która powinna być szczególnie gorliwa w te dni.

Gośćmi spotkania byli księża Francesco Kapu SVD z Indonezji i o. Lazare Sowah Ako Kossi, kombonianin, którzy studiują i pracują obecnie w Polsce. Podzielili się oni wrażeniami z bycia we wspólnocie naszego Kościoła i opowiedzieli o sytuacji Kościoła w swojej ojczyźnie.

W Niedzielę Misyjną w kościołach przeprowadzana jest zbiórka, z której pieniądze przekazywane są na cele misji uniwersalnej. Za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych trafiają do ponad 1000 diecezji na terenach misyjnych, które pozostają pod opieką papieża.

Przez ostatnie 10 lat Kościół w Polsce przekazał na rzecz młodych Kościołów ponad 30,5 mln zł. Taca z Niedzieli Misyjnej w 2009 r. wyniosła ponad 3 mln. Najwięcej pieniędzy przekazali wierni z diecezji: tarnowskiej (ok. 367 tys.), warszawsko-praskiej (182,5 tys.) i poznańskiej (180 tys.).

za: missio.org

Polscy misjonarze na świecie
(dane Komisji Episkopatu ds. Misji z 20 maja 2010 r.)

Liczba wszystkich polskich misjonarzy, w porównaniu do roku ubie głego, zwiększyła się o 25 osób.

Najwięcej polskich misjonarzy, tak jak i w latach ubiegłych, pracuje w Afryce – 927. Jest to o 8 osób więcej niż w roku poprzednim. Kraje, w których już od wielu lat znajduje się najwięcej pol skich misjonarzy, to: Kamerun – 138, Zambia – 100, Tanzania – 73, Madagaskar – 64, Rwanda – 63, Republika Południowej Afryki – 46 i Demokratyczna Republika Konga – 45.

W Ameryce Południowej i Środkowej pracuje 813 misjonarzy i misjo narek z Polski. Jest to o 1 osobę mniej w porównaniu z rokiem ubie głym. Krajami, w których jest najwięcej polskich misjonarzy są: Brazylia -311, Argentyna i Boliwia – po 123, Peru – 46, Paragwaj – 44.

W Azji jest 297 polskich misjonarzy. Ich liczba w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 8 osób. Jest to kolejny rok, w któ rym powiększa się liczba misjonarzy z Polski na tym kontynencie. Już od wielu lat najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Kazachstanie -102, Izraelu – 38 i Japonii – 33, w Indonezji i Uzbekistanie po 20 osób.

W Oceanii pracuje 69 misjonarzy – tyle samo co w roku ubiegłym. Prawie wszyscy pracują w Papui-Nowej Gwinei – 67 osób.

W Europie misjonarze pracują w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji oraz Serbii.

za: diecezja.waw.pl

Benedykt XVI: Orędzie na 84. Niedzielę Misyjną 2010 r.

Misyjne posłannictwo Kościoła nie jest możliwe bez wiarygodnego osobistego,
wspólnotowego i duszpasterskiego nawrócenia. Tylko poprzez osobiste spotkanie z Bożą miłością, która ma moc przemiany życia, możemy pielęgnować wspólnotę z Bogiem i ze sobą nawzajem oraz dawać wiarygodne świadectwo nadziei, jaka nas wypełnia, napisał papież Benedykt XVI w Orędziu na 84. Światową Niedzielę Misyjną, obchodzoną w tym roku 24 października pod hasłem „Wspólnoty Kościoła kluczem misji.”

Jak co roku Światowa Niedziela Misyjna daje „okazję do odnowienia zaangażowania na rzecz głoszenia Ewangelii oraz podkreślenia misyjnego wymiaru działalności duszpasterskiej Kościoła”. Miesiąc październik „zaprasza nas wszystkich, abyśmy poprzez modlitwę Różańcową wspólnie z Maryją zgłębiali plan miłości Ojca wobec człowieka”, czytamy w dokumencie.

Ojciec Święty podkreśla, iż obowiązek i zadanie głoszenia Ewangelii spoczywa na całej wspólnocie Kościoła, który „w swej istocie jest Kościołem misyjnym”. „W społeczeństwie wielokulturowym, które coraz dotkliwiej przeżywa niepokojące formy samotności i obojętności, chrześcijanie muszą się uczyć dawać znaki nadziei i braterskiej wspólnoty, stojącej na straży ideałów, przemieniających historię”.

Pozbawieni iluzji i niepotrzebnych błędów chrześcijanie mają angażować się na rzecz budowania domu wszystkich narodów.

Ojciec Święty wskazał na fakt, iż współcześni ludzie, choć nie zawsze świadomie, proszą wierzących o autentyczne świadectwo o Chrystusie. Proszą o Światło Jego Oblicza dla wszystkich pokoleń nowego tysiąclecia, a zwłaszcza dla ludzi młodych wszystkich kontynentów.

Wszyscy ochrzczeni, a przez to cała wspólnota Kościoła, otrzymali mandat misyjny. Posłannictwo to, podkreśla Benedykt XVI  nie może być zrealizowane bez wiarygodnego osobistego, wspólnotowego i duszpasterskiego nawrócenia.

„Świadomość powołania do głoszenia Ewangelii przynagla nie tylko poszczególnych wierzących, lecz całe diecezje i wspólnoty parafialne do pełnej odnowy i stałego otwierania się na współpracę misyjną pomiędzy Kościołami, aby w sercu każdego człowieka, każdego narodu, wszystkich kultur, ras i narodów stale podejmowana była misja głoszenia Ewangelii.”

Benedykt XVI przypomina, iż nieustający wkład pracowników duszpasterskich w dzieło wspierania wspólnot kościelnych ma na celu zintegrowanie zjawiska interkulturowości w jednolity model, w którym Ewangelia będzie zaczynem wolności i postępu, źródłem braterstwa, pokory i pokoju. Kościół rodzi się ze spotkania z Bożym Synem, Jezusem Chrystusem, „który dzięki misyjnemu posłannictwu Kościoła przychodzi do ludzi, mających przez to udział we wspólnocie z Nim samym, oraz z Ojcem i Duchem Świętym”, pisze papież.

Podkreśla, iż Kościół staje się „wspólnotą” poprzez Eucharystię. W Eucharystii, ofierze miłości, Chrystus powołuje do życia wspólnotę Kościoła jednocząc nas z Trójjedynym Bogiem.

Na zakończenie papież jeszcze raz przypomina, iż wszyscy członkowie Kościoła powinni czuć się powołani do głoszenia Ewangelii, i pomimo trudności gospodarczych, do gotowości spieszenia z braterską pomocą młodym Kościołom. Słowa szczególnej wdzięczności Ojciec Święty skierował do Papieskich Dzieł Misyjnych za ich cenne zaangażowanie na rzecz formacji kapłanów, seminarzystów i katechetów w odległych obszarach misyjnych. Te gesty miłości i dzielenia się są dla młodych Kościołów źródłem odwagi i ożywczego impulsu.

Ojciec Święty podziękował także misjonarkom i misjonarzom, którzy w odległych regionach, często z narażeniem własnego życia, dają świadectwo zbliżającego się Królestwa Bożego.

za: siostrybiale.org

Franciszkańskie misje prowadzone przez braci z Prowincji św. Maksymiliana znajdują się w Kenii i Ekwadorze.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: