Koszalin: jubileusz chóru Lutnia

30 listopada 2010 | autor: o. Admin

Piękny jubileusz 65-lecia istnienia obchodzi chór Lutnia działający przy franciszkańskiej parafii w Koszalinie.

Wracając do początków…

Chór franciszkański LUTNIA powstał pod koniec 1945 roku przy kościele Najświętszej Maryi Panny, gdzie już w czerwcu tegoż roku założyli swą siedzibę oo. Franciszkanie; ich udziałem stało się reaktywowanie kościoła katolickiego na północy Środkowego Wybrzeża – od Bobolic    po Kołobrzeg, Koszalin, Darłowo, Sławno, Lębork. Chórzyści, którzy wystąpili po raz pierwszy z kolędami podczas świąt Bożego Narodzenia 1945, rekrutowali się z pierwszych grup osadników, jacy przybyli do Koszalina w maju i czerwcu, tuż po zakończeniu wojny. W tej ostatniej grupie znajdował się Marcin Sidorowicz, repatriant ze Wschodu, organista kościoła franciszkańskiego w Grodnie. Od razu wziął w swe ręce sprawy muzyczne nowo powstałej parafii, zaczynając przede wszystkim od zorganizowania chóru mieszanego. Jego fachowość, duża wiedza muzyczna i osobista kultura wyznaczyły poziom muzyki kościelnej, a także wzbudziły zainteresowanie muzyka społeczeństwa Koszalina- pochłoniętego w tym pionierskim okresie trudnymi problemami bytowania, budującego dopiero podwaliny nowego życia. Kościół pełnił tu bardzo ważna rolę scalająca napływową ludność przybyłą z różnych stron Polski, a szczególnie z Kresów, zaś chór miał swój duży udział w sferze kultury- udział wykraczający poza  funkcje  religijne. Przypadło mu towarzyszyć różnym przejawom życia społecznego i  uświetniać je swym śpiewem.  Przez długi czas była to jedyna forma zorganizowanej działalności kulturalnej w mieście i jego  okolicach. Przyjmowany był bardzo gorąco przez ludzi spragnionych polskiej, patriotycznej i religijnej pieśni. Głównie jednak poświęca się zada nomo dla jakich został powołany – służąc życiu religijnemu swej parafii, uświadamiając uroczystości       kościelne, śpiewając w czasie sumy w każdą niedziele i święto – i robi to do  dziś. Właśnie owo asystowanie uroczystościom i wydarzeniom kościelnym wyznacza zarówno historię życia religijnego Koszalina, jak i historię chóru LUTNIA.

Chór śpiewał podczas wizyty prymasów A. Hlonda i St. Wyszyńskiego, na ingresie biskupa Ignacego Jeża do katedry koszalińskiej (1972), na uroczystościach  milenijnych w Kołobrzegu z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego i Episkopatu Polski (1975), w połączonych chórach podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Koszalinie (1991) .

W 1988 roku na Diecezjalnym konkursie Chórów Kościelnych zajął I miejsce, w 1989 roku Radio Koszalin nadało kolędy w wykonaniu chóru LUTNI, w grudniu 1992 chór wystąpił na koncercie symfonicznym Filharmonii Koszalińskiej z kolędami i pastorałkami  (w katedrze), w 1993 również z orkiestrą filharmonii chór męski zespołu  śpiewał na koncercie poświęconym  15- leciu pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, oraz tegoż roku na filharmonicznym koncercie kolęd  w katedrze.   W 1994 wystąpił w połączonych chórach koszalińskich na koncercie filharmonii poświęconym świętu konstytucji 3 Maja.

Obecnym miejscem działalności chóru jest nowo zbudowany kościół franciszkański pod wezwaniem Świętego Krzyża; na dużym chórze postawiono nowe piękne organy, które pozwalają na pełną barwy oprawę muzyczną nabożeństw. Marcin Sidorowicz po blisko 70 latach pracy organistowskiej, prowadzeniu chórów i orkiestr, a także obowiązkach natury administracyjnej – 1986 roku przeszedł na emeryturę, zaś w sześć lat później jego chórzyści, i wierni parafii koszalińskich, odprowadzili tego  tak zasłużonego muzyka i wspaniałego człowieka na wieczny spoczynek.

Dzieło Marcina Sidorowicza kontynuuje Wiesław Soja, jego współpracownik i następca przy organach i w pracy z chórem. Wychowanek Salezjańskiej Średniej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu oraz szkół muzycznych  w Krakowie, muzyk – solista Filharmonii  Koszalińskiej – zdobył szacunek  i uznanie chórzystów( jest wśród nich kilkoro z owego pierwszego składu chóru, jaki wystąpił w grudniu 1945 roku!) utrzymując w dobrej formie zespół, kultywując jego tradycje i troszcząc się o artystyczny rozwój. On też zapisze nowy rozdział franciszkańskiego chóru LUTNIA w Koszalinie.

Kazimierz Rozbicki
kompozytor, krytyk muzyczny


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: