Nairobi: kongres międzynarodowy OFM Conv – Zakon interkulturowy?!

12 lipca 2011 | autor: o. Admin

 W Nairobi (Kenia) trwa międzynarodowy kongres Braci Mniejszych Konwentualnych zatytułowany: „Zakon interkulturowy?! Wychowywać do dzielenia się i solidarności” (kongres trwa od 10 do 17 lipca 2011 r.). Bierze w nim udział przede wszystkim zarząd zakonu, z Ministrem Generalnym o. Marco Tasca na czele. Do Nairobi przybyli także bracia ze wszystkich części świata, gdzie posługują franciszkanie (Europa, Ameryka Północna i Południowa, Azja i Afryka).

Z naszej prowincji na kongres udał się Minister Prowincjalny o. Adam Kalinowski, który jest Pzewodniczącym CEO (Konferencji Europy Środkowej i Wschodniej) oraz o. Wojciech Kulig, Ekonom Prowincjalny, który wygłosi referat „Dzielenie się między wspólnotami i wewnątrz prowincji” (wtorek, 12 lipca, godz. 16.55).

Oficjanla strona Braci Mniejszych Konwentualnych tak precyzuje cele kongresu:

Kongres jest pomyślany jako „laboratorium idei i propozycji” („think tank”) i dlatego przewiduje się pogłębienie niektórych zagadnień bardzo konkretnych i ważnych dla Zakonu, w takich obszarach jak: „interkulturowość”, „dzielenie się”, „solidarność” – jak zdecydowało Definitorium generalne po konsultacjach z Przewodniczącymi konferencji i federacji. Kongres zamierza omówić niektóre zagadnienia związane z 4 grupami tematycznymi:

1. Tożsamość lokalna i wychowanie do interkulturowości;

2. „Łaska włsanej pracy”: ubóstwo i samoutrzymanie, Opatrzność-ofiary;

3. Solidarność personalna;

4. Solidarność ekonomiczna;

Kongres po umieszczeniu w kontekście, opisaniu, pogłębieniu i przedyskutowaniu zaproponowanych tematów, zamierza do sformułowania wskazań-propozycji do działania (nie wnioski, nie decyzje, lecz wytyczne…), które w przyszłości będą mogły być przedłożone pod uwagę Zakonu. Kongres może być rozumiany jako przygotowanie dalsze do Kapituły generalnej w 2013 r. w zakresie pewnych konkretnych argument

Kenia, to Kustodia Prowincjalna prowincji św. Maksymiliana Braci Mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku.

fot. o. Ryszard Wróbel OFM Conv

Więcej na stronie zakonu

Zobacz galerię zdjęć z kongresu

Zobacz galerię video z kongresu


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: