O. Marco Tasca Ministrem Generalnym

8 lutego 2013 | autor: o. Admin

29 stycznia 2013 r. w auli kapitularnej rozległy się oklaski: fr. Marco Tasca został wybrany Ministrem Generalnym na kolejne sześć lat.

o. Marco Tasca Nadszedł oczekiwany dzień wyboru Ministra generalnego, czyli jedno z zasadniczych zadań stojących przed delegatami kapituły generalnej Zakonu.
O godz. 8.00 odmówiono wspólnie Modlitwę poranną, a zaraz po niej odprawiono koncelebrowaną Eucharystię wotywną do Ducha Świętego: przewodniczył jej jeden z najstarszych delegatów, minister prowincjalny z Malty fr. Alfred Calleja.
Kaznodzieja fr. Jude Winkler zachęcił wszystkich wyborców do posłuszeństwa głosowi Ducha Świętego nie tylko w kwestii wyboru tego, który ma prowadzić naszą rodzinę franciszkańską, lecz także w kwestii bycia dyspozycyjnym, ewentualnie, w towarzyszeniu mu w ramach Definitorium generalnego, oraz – jako prowincjałowie i kustosze – do wspomagania braci sobie podległym w posłuszeństwie.
Około godz. 10.00 zebrani w auli kapitularnej odśpiewali raz jeszcze hymn do Ducha Świętego. Obradom przewodniczył fr. Calleja.
Sekretarz-notariusz fr. Luigi Costantini poprosił, aby tłumacze, delegaci bez prawa głosu i urzędnicy sekretariatu opuścili salę obrad, a następnie odczytał listę obecności uprawnionych do głosowania: braci uprawnionych do głosowania było 86.
Po podliczeniu głosów w pierwszym głosowaniu okazało się, że Ministrem generalnym Zakonu na kolejną kadencję został wybrany fr. Marco Tasca. Po uzyskaniu zgody wybranego, sekretarz-notariusz potwierdził oficjalnie jego wybór.
Dzwony klasztoru Sacro Convento obwieściły ten fakt „całemu światu”. W tym czasie wszyscy bracia, w procesji, przy śpiewie Te Deum laudamus zeszli do krypty Grobu św. Franciszka, aby dziękować za wybór przewodnika Zakonu. Ponownie wybrany Minister generalny (119. po św. Franciszku) złożył wyznanie wiary i obiecał, że ze wszystkich sił będzie zachowywał Regułę i Konstytucję, i będzie starał się, aby życie jego współbraci było coraz bardziej zgodne z Ewangelią. Na zakończenie zaprzysiężenia wszyscy obecni zakonnicy wymienili z Ojcem Generałem – na znak posłuszeństwa – uścisk pokoju.

O godz. 16.00 delegaci ponownie spotkali się auli plenarnej, gdzie po Modlitwie w ciągu dnia wysłuchali krótkiego przemówienia Ministra generalnego. Następnie spotkali się w grupach językowych (cetusach), aby zaproponować przełożonemu generalnemu kandydatów na wikariusza generalnego i sekretarza generalnego oraz  asystentów generalnych.

O godz. 19.15, w bazylice dolnej, razem z całą wspólnotą Sacro Convento celebrowano uroczyste Nieszpory, którym przewodniczył fr. Marco Tasca. Modlitwom towarzyszył chór bazyliki św. Franciszka pod dyrekcją fr. Giuseppe Magrino.

Fr. Marco Tasca OFMConv
dnia 29.01.2013 r.
został ponownie wybrany
Ministrem generalnym
Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (Franciszkanów)

Fr. MARCO TASCA
z Prowincji Świętego Antoniego, Padwa (Włochy)
jest 119. Ministrem generalnym
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

Urodzony dnia 9 czerwca 1957 r. w Sant’Angelo di Piove (Padwa), syn Antoniego i Battistelli Santa. Wstąpił do Zakonu w Camposampiero 29 września 1968 r., gdzie uczęszczał do szkoły średniej, skąd później przeszedł do niższego seminarium – gimnazjum w Pedavenie (BL), w końcu zaś do Bresci, gdzie ukończył liceum klasyczne. Ukończył nowicjat przy Bazylice św. Antoniego w Padwie (1976-1977) i złożył profesję czasową dnia 17 września 1977 roku. Po nowicjacie podjął studia teologiczne przy Instytucie „Świętego Antoniego Doktora” w Padwie, uzyskując tytuł akademicki bakalaureatu w 1982 roku. 28 listopada 1981 r. złożył profesję wieczystą. W 1982 r. został przeniesiony do Rzymu, do Seraphicum, skąd uczęszczał na kursy licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim (UPS).

Przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera dnia 19 marca 1983 r. w Sant’Angelo di Piove (PD), jego mieście rodzinnym, z rąk Mons. Filippo Franceschi, biskupa Padwy. W 1986 r. obronił licencjat z psychologii przy UPS, a dwa lata później także z teologii pastoralnej na tym samym uniwersytecie. Powrócił do Prowincji i w latach 1988-1994 był rektorem niższego seminarium w Bresci, potem zaś postnowicjatu w Padwie (1994-2001). Był wykładowcą psychologii i katechetyki przy Instytucie „Świętego Antoniego Doktora” w Padwie. Na Kapitule Prowincjalnej w 2001 r. został wybrany kustoszem kapitulnym i gwardianem klasztoru w Camposampiero (PD), który to obowiązek sprawował aż do 2005 r., kiedy to został wybrany ministrem prowincjalnym. Jest wiceprezydentem narodowym CISM oraz Przewodniczącym Mo.Fra.Ne (Ruch Franciszkański z Północnego Wschodu).

26 maja 2007 r., w Sacro Convento w Asyżu, został przez Kapitułę generalną zwyczajną wybrany 119. następcą Świętego Franciszka.

29 stycznia 2013 r. podczas 200. Kapituły generalnej zwyczajnej Zakonu fr. Marco Tasca został ponowie wybrany na Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na kolejne sześć lat.

fr. Alessandro Ratti OFMConv
tłum. fr. Ryszard Wróbel OFMConv

za: ofmconv.org


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: