Doroczne zgromadzenie FALC

22 stycznia 2014 | autor: o. Admin
Doroczne zgromadzenie FALC
Franciszkański świat
0

Prowincja meksykańska Naszej Pani z Guadalupe gościła, w duchu braterskim, doroczne zgromadzenie zwyczajne FALC. Obrady odbyły się w klasztorze MB Niepokalanej w Cuautitlán Izcalli w Meksyku w dniach od 12 do 19 stycznia 2014 roku.

W klimacie braterskim spotkali się prowincjałowie, kustosze i delegaci jurysdykcji Ameryki Południowej oraz asystent generalny FALC fr. Jorge Fernández.
Wraz z ministrem prowincjalnym polskiej prowincji św. Maksymiliana (Gdańsk) fr. Janem Maciejowskim po raz pierwszy uczestniczyli przełożeni wyżsi wybrani na ostatnich kapitułach kustodialnych i prowincjalnych: prowincjał z Meksyku fr. Francisco Díaz, kustosz z Boliwii fr. Ronald Armijo oraz prowincjał z Brazylii (Prowincja św. Franciszka) fr. Gilson Nunes. Słowa wdzięczności zostały skierowane do współbraci, którzy wcześniej pełni te funkcje: fr. José Luis Solís Alcántara, fr. Geraldo Monteiro i fr. Fra Antoni Pytlik.
Nowym wiceprzewodniczącym FALC został wybrany fr. Jhon Jairo kustosz z Kolumbii.
Szczególnej wagi nabrała wizyta kustosz z Sacro Convento fr. Mauro Gambetti, który w braterskim dialogu, otwartym na nasze oczekiwania i potrzeby jego wspólnoty, pozwolił zebranym zrozumieć jej specyfikę.

Spotkanie rozpoczęła dyskusja nad zagadnieniem zaproponowanym przez przewodniczącego fr. Carlosa Trovarelliego. Przewodniczący federacji – w oparciu o przemyślenia, które fr. Gianni Cappeletti zaprezentowane podczas spotkania przewodniczących konferencji/federacji w czerwcu ubiegłego roku w Rzymie – zaprosił uczestników do refleksji na temat „Posługa autorytetu, zaangażowanie animacyjne i projekt sześcioletni Zakonu”.
Kolejnym zagadnieniem podjętym przez zgromadzonych, jako kontynuacja tematów wcześniejszych, była formacji początkowa i ustawiczna. Podkreślono prace dokonane w tym względzie dotychczas, przede wszystkim wspólną formację nowicjacką dla południa i północy Brazylii. Mimo, że nadal istnieją problemu związane z aspektami ekonomicznymi, różnorodnością kulturową i rozkładem zajęć akademickich, podtrzymywany jest dialog i komunikacja pomiędzy jurysdykcjami, tak aby kontynuować przedsięwzięcie, zgodnie ze wskazaniami Zakonu.
W kwestii formacji ustawicznej podkreślono wagę animacji w naszych jurysdykcjach, przede wszystkich animację gwardianów. W tym celu zostały zaplanowane ich spotkania na rok 2015. Z kolei w roku 2016 – z okazji 70. rocznicy naszej bytności w Ameryce Łacińskiej – myśli się o zorganizowaniu w Rio de Janeiro kongresu na temat ewangelizacji i misyjności.
Spotkanie potwierdziło potrzebę działalności Mi.Re.Falc (grupy naukowców, którzy pracują na ważnymi dla federacji zagadnieniami), jako narzędzia do refleksji nad naszym charyzmatem i nad obecnością franciszkańską, konwentualną w Ameryce Łacińskiej; zadaniem grupy są również zadanie specjalny w tym względzie.

Dyskutowano również na temat solidarności i przejrzystości. Zagadnienie to rozpoczęła poprzednie spotkanie; zajmowano się też nim na różnych innych spotkaniach. Daliśmy sobie czas na dyskusję na tematy poruszane podczas Kongresu w Nairobi i poddane pod rozwagę całego Zakonu; musimy je zaaplikować w naszych odmiennych rzeczywistościach.
Przedyskutowano również bilans ekonomiczny i wybrano nowego ekonoma federacji; został nim fr. Grevin Sierra kustosz kustodii w Ameryce Środkowej.

W obradach nie zabrakło miejsca dla dyskusji nad zagadnieniami związanymi z odnowieniem statutu federacji FALC, rewizją Konstytucji Zakonu, kursem „Rivotorto” oraz innymi, sygnalizowanymi przez Kapitułę generalną zwyczajną z 2013 roku.
Uczestnicy zapoznali się też z działaniami podejmowanymi w związku z unifikacją jurysdykcji Ameryki Środkowej: delegaturą Matki Bożej Anielskiej z Kostaryki Anielskiej i kustodii Matki Bożej Ubogich z Hondurasu.
Bracia wyrazili ogromną wdzięczność dla prowincji meksykańskiej, dla jej ex-kustosza fr. José Luisa, dla nowo wybranego prowincjała fr. Francisco Diaza i dla kleryków za wspaniałe braterskie przyjęcie, jakie zgotowali uczestnikom spotkania.

Fra Maurizio Bridio
Segretario FALC

Zobacz więcej


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: