Kraków: Dziękujemy za wasze dzieła i prace

2 lutego 2014 | autor: o. Admin
Kraków: Dziękujemy za wasze dzieła i prace
Franciszkański świat
0

„Dziękujemy za wasze jakże różnorodne dzieła i prace apostolskie, prowadzone w duchu własnych charyzmatów, charyzmatów waszych wspólnot zakonnych; za wszelkie prace i poświęcenie, które ubogaca misję Kościoła diecezjalnego i wspólnot parafialnych” – mówił w Krakowie do osób konsekrowanych w dniu ich święta ks. prałat Czesław Sandecki, dyrektor Wydziału ds. Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

W niedzielę po południu w kościele pojezuickim pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie sprawowana była msza św. pod przewodnictwem ks. infułata Bronisława Fidelisa za osoby konsekrowane z ich udziałem. Kaznodzieja ks. dr Czesław Sandecki dziękował zakonnicom, zakonnikom, członkom instytutów świeckich, pustelnikom, dziewicom i wdowom konsekrowanym za ich życie i posłannictwo, za to, kim są, za świadectwo ich życia wiary, nadziei i miłości.

„Dziękujemy za solidarną modlitwę, ofiary zanoszone za Kościół, za wasze wspólnoty parafialne, dzieci, młodzież, chorych, wszystkich potrzebujących, którym służycie” – mówił ksiądz prałat. Przy okazji kapłan przypomniał cel ustanowienia Dnia Życia Konsekrowanego przez Jana Pawła II w roku 1997.

„W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty określa jego potrójny cel. Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa. Dzień Życia Konsekrowanego ma – po drugie – za zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego. Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w ich sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie” – cytował papieża.

Zgromadzone w świątyni osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

 Na terenie archidiecezji krakowskiej ponad połowa (55 proc.) instytutów życia konsekrowanego ma przynajmniej jeden dom zakonny, klasztor.

 Osoby konsekrowane oprócz duszpasterstwa parafialnego prowadzą m.in.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, instytuty naukowe, bursy, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze, ośrodki wychowawcze, świetlice dla dzieci ubogich i z rodzin zagrożonych, ośrodki duszpasterstw trzeźwościowych i stowarzyszeń pomocy narkomanom, domy rekolekcyjne, ośrodki powołaniowe, centra katechetyczne i centra animacji misyjnej oraz ośrodki informacji o sektach i nowych ruchach religijnych, szpitale, lecznice, hospicja, apteki, domy opieki, kuchnie dla ubogich, schroniska dla bezdomnych, zespoły charytatywne, muzea, organizacje sportowe, biura i duszpasterstwa pielgrzymkowe.

 Zakony angażują się również w mediach: stacje telewizyjne i radiowe, internetowe serwisy informacyjne, wydawnictwa, drukarnie, księgarnie oraz kawiarenki internetowe.

 W Polsce jest 101 zgromadzeń żeńskich czynnych (ok. 20 tys. sióstr), 13 zakonów żeńskich klauzurowych (ok. 1350 mniszek), 60 zakonów i zgromadzeń męskich czynnych (ok. 12,5 tys. ojców i braci), jeden zakon męski klauzurowy (21 mnichów) oraz 36 instytutów świeckich (ok. 1200 członków). W sumie mamy 211 instytutów życia konsekrowanego i ponad 35 tysięcy osób konsekrowanych. Są też indywidualne formy życia konsekrowanego: dziewice (178), wdowy (220) oraz pustelnice i pustelnicy (5).

 Więcej na oficjalnych stronach: Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (www.zakony-zenskie.pl), Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich (www.zyciezakonne.pl), Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich (www.kkis.pl) oraz Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego (www.konsekrowane.org). Tam również można dowiedzieć się o wydarzeniach i przedsięwzięciach podejmowanych przez poszczególne opactwa, klasztory, domy zakonne czy prowincje.

o. Jan Maria Szewek OFMConv

Zobacz zdjęcia


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: