Nauka: nowy tom „W nurcie franciszkańskim”

4 kwietnia 2014 | autor: o. Admin
Nauka: nowy tom „W nurcie franciszkańskim”
Franciszkański świat
0

Nowy tom wydawanego w Krakowie periodyku jest hołdem złożonym lwowskim franciszkanom, a skoncentrowano się w nim wokół postaci dwu franciszkańskich lwowskich biskupów: pierwszego – bł. Jakuba Strzemię i jednego z ostatnich – o. bpa Rafała Kiernickiego.

Okazja jest szczególna: mieliśmy bowiem setną rocznicę urodzin o. Rafała Kiernickiego, a niedawno obchodziliśmy jubileusz 600-lecia śmierci bł. Jakuba Strzemię.

Obchody 800-lecia reguły św. Franciszka z Asyżu i początków zakonu franciszkańskiego skierowały uwagę Rodziny Franciszkańskiej w stronę historii oraz wielkich osobowości, które trwale zaznaczyły się w dziejach.

O życiowej drodze o. bpa Rafała, proboszcza lwowskiej katedry i biskupa pomocniczego we Lwowie, piszą o. Zdzisław Gogola, o. Jarosław Zachariasz i o. Sławomir Zieliński. Ten ostatni publikuje też odnalezione listy i kazanie o. Rafała. Warto poznać opublikowane materiały zwłaszcza, że 4 maja 2012 r. rozpoczął się we Lwowie jego proces kanonizacyjny.

Bł. Jakuba Strzemię wspominamy publikując opracowane materiały z sesji naukowej pt. „Z mroków czasu, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię Patronie naszym i Stróżu”, która odbyła się 16 marca 2010 r. w klasztorze św. Franciszka w Krakowie.

Tematykę franciszkańsko-historyczną podejmują również teksty o franciszkanach w XIV i XV w., tercjarzach św. Franciszka z Asyżu oraz o skarbach muzycznych w klasztorach franciszkańskich. Warto zatem zwrócić uwagę na cenne odkrycia Alicji Dacewicz z Wilna oraz debiutującego naukowo o. Marcina Drąga.

Tom otwiera refleksja ks. dr Józefa Morawy nad istnieniem jednego kapłaństwa, tak diecezjalnego jak i zakonnego, pochodzącego z sakramentalnego daru jedynego Kapłana Jezusa Chrystusa; zauważanie z obu stron bogactwa charyzmatów oraz dostrzeżenie napięć istniejących już w średniowieczu i nadal istniejących, choć nie w tak ostrej formie.

Periodyk stara się spełniać aktualnie obowiązujące parametry naukowe. Jego redaktorem tematycznym jest dr hab., prof. UPJPII Zdzisław Gogola, recenzentami: dr hab. prof. UPJPII Wiesław Delimat, dr hab. Marek Fiałkowski, dr hab. prof. KUL Roland Prejs, dr hab. prof. UPJPII Józef Wołczański, dr Michał Wróblewski a wydawcą Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe.

Dziękując wszystkich autorom i współredaktorom za zaangażowanie, zapraszamy do lektury czasopisma oraz współpracy i współtworzenia naszego periodyku.

o. Stanisław Jaromi
za: franciszkanie.pl


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: