Papież: modlitwa jako „walka” z Bogiem

4 kwietnia 2014 | autor: o. Admin
Papież: modlitwa jako „walka” z Bogiem
Z Życia Kościoła
0

Modlitwa może być swoistym zmaganiem się z Bogiem, które należy prowadzić z wolnością i uporem, niczym szczery dialog z przyjacielem.

Taka modlitwa przemienia nasze serce, bo pozwala nam lepiej poznać prawdziwe oblicze Boga. Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek komentował dialog Mojżesza z Bogiem po sprzeniewierzeniu się ludu pod górą Synaj, który słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu liturgicznym.

Jak zauważył Ojciec Święty, obawa Mojżesza, że Bóg naprawdę wyniszczy niewierny lud, przemienia jego własne serce. Staje się on wobec Pana jednocześnie natrętny i odważny, wysuwając argumenty przeciwko Bożej zemście na niewiernych. To „targowanie się z Bogiem” doprowadza Mojżesza do pewnego duchowego odkrycia.

„Tym, kto się zmienił, był Mojżesz, bowiem uważał on, że Pan rzeczywiście byłby tego dokonał, że zniszczyłby lud – mówił Papież. – Dlatego odszukuje w pamięci, jak dobry był Pan wobec swego ludu, jak go wyprowadził z niewoli w Egipcie i prowadził naprzód z obietnicą. I tymi argumentami stara się przekonać Boga, ale jednocześnie sam odszukuje pamięć swojego ludu i znajduje Boże miłosierdzie. Ten Mojżesz, który bał się, że Bóg tego dokona, w końcu schodzi z góry z czymś wielkim w sercu: wie, że nasz Bóg jest miłosierny, że umie przebaczać i cofa swoje decyzje. Bo jest Ojcem”.

Jak zaznaczył Papież, Mojżesz to wszystko wiedział już wcześniej. Ale wiedział to w sposób niejasny i na modlitwie to odnajduje. Tego właśnie dokonuje w nas modlitwa: przemienia serce.

„Modlitwa przemienia serce – kontynuował Ojciec Święty. – Pozwala nam lepiej zrozumieć, jaki jest nasz Bóg. A do tego ważne jest rozmawiać z Panem, ale nie pustymi słowami, czyli jak powiada Jezus, tak «jak to czynią poganie». O nie! Trzeba rozmawiać realnie: «Popatrz, Panie, mam taki problem – w rodzinie, z dzieckiem, z tym i z tamtym… co można zrobić? Popatrz, bo przecież nie możesz mnie tak zostawić!». To jest modlitwa! A że taka modlitwa wymaga czasu? Owszem, wymaga”.

Franciszek zwrócił uwagę, że właśnie czas jest potrzebny po to, byśmy mogli lepiej poznać Boga, jak to jest w przypadku przyjaciela. Tak właśnie czynił Mojżesz, który, jak powiada Pismo Święte, rozmawiał z Panem, jak się rozmawia z przyjacielem.

„Biblia mówi, że Mojżesz rozmawiał z Panem twarzą w twarz, jak z przyjacielem. Taka ma być modlitwa: z wolnością, uporczywa, pełna argumentów – stwierdził Papież. – I można czynić też Bogu wymówki: «Przecież mi to obiecałeś, a nie zrobiłeś tego…». Tak jak się rozmawia z przyjacielem. Trzeba otworzyć serce na tę modlitwę. Mojżesz zszedł z góry wzmocniony, bo lepiej poznał Pana. I z tą mocą, jaką dała mu modlitwa, podjął swoje dzieło prowadzenia ludu ku Ziemi Obiecanej. Bo modlitwa wzmacnia. Niech Pan da nam wszystkim łaskę, bo modlitwa jest łaską”.

tc/ rv
za: Radio Watykańskie


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: