Papieskie słowa na zakończenie Drogi Krzyżowej

19 kwietnia 2014 | autor: o. Admin
Papieskie słowa na zakończenie Drogi Krzyżowej
Z Życia Kościoła
0

„Zło nie będzie miało ostatniego słowa, lecz miłość”. Te słowa Grzegorza z Nazjanzu, zacytowane przez Papieża na zakończenie wczorajszej Drogi Krzyżowej w Koloseum, trafiły do światowych mediów.

W przemówieniu po nabożeństwie, którego rozważania nawiązywały do bolączek współczesnego świata, Franciszek wskazał na paradoks, jakiego doświadczamy rozważając Mękę Pańską.

„Bóg na krzyżu Jezusa złożył cały ciężar naszych grzechów, wszystkie niesprawiedliwości, jakich każdy Kain dopuścił się przeciw swojemu bratu, całą gorycz zdrady Judasza i Piotra, całą próżność dyktatorów, całą zuchwałość fałszywych przyjaciół – mówił Ojciec Święty. – Był to ciężki krzyż, jak noce ludzi opuszczonych, ciężki jak śmierć drogich nam osób, ciężki, bo podsumowuje całą podłość zła. A mimo to jest to krzyż chwalebny, jak jutrzenka po długiej nocy, ponieważ rozkwita w nim cała Boża miłość, większa od naszych nieprawości i naszych zdrad. Na krzyżu widzimy potworność człowieka, gdy da się on kierować złem, ale widzimy też wielkość miłosierdzia Boga, który nie traktuje nas według naszych grzechów, lecz według swojego miłosierdzia”.

Dzięki temu, jak zauważył Papież, wobec Krzyża czujemy się dziećmi, a nie rzeczami, które dzielą los przemijających stworzeń. Zacytował w tym momencie św. Grzegorza z Nazjanzu, który rozważał ten los człowieka wybranego przez Boga w Chrystusie:

„Gdybym nie był Twój, mój Chryste, czułbym się stworzeniem skończonym. O nasz Jezu, prowadź nas z krzyża ku zmartwychwstaniu i naucz nas, że zło nie będzie miało ostatniego słowa, ale miłość, miłosierdzie i przebaczenie! O Chryste, pomóż nam zawołać: Wczoraj byłem ukrzyżowany z Chrystusem, a dziś jestem z Nim uwielbiony. Wczoraj z Nim umarłem, dziś z Nim jestem żywy. Wczoraj z Nim zostałem pogrzebany, dziś wraz z Nim zmartwychwstałem”.

Franciszek zachęcił też wiernych, by pamiętali o ludziach szczególnie doświadczających krzyża, o chorych i opuszczonych, „aby w próbie krzyża znaleźli moc nadziei”.

tc/ rv
za: Radio Watykańskie


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: