Franciszek: o bliskości Boga i warunku skuteczności kazań

17 września 2014 | autor: o. Admin
Franciszek: o bliskości Boga i warunku skuteczności kazań
Z Życia Kościoła
0

Na nic piękne kazania, jeśli nie jest się blisko ludzi, nie cierpi się z nimi i nie daje się im nadziei.

Mówił o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której słyszymy o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Ojciec Święty zwrócił uwagę na podkreślony przez ewangelistę fakt zbliżenia się Jezusa do mar, na których niesiono zmarłego, i dotknięcia się ich. To znak Jego bliskości wobec ludzi, którzy reagują we właściwy sposób, mówiąc: „Bóg nawiedził lud swój”.

„Bliskość. To sposób postępowania Boga – mówił Franciszek. – A potem mamy wyrażenie, które się powtarza w Biblii wiele razy: «Pan użalił się nad nią». To jest to samo współczucie, którego Jezus doznał, jak powiada Ewangelia, gdy ujrzał tłum niczym owce bez pasterza. Gdy Bóg nawiedza swój lud, jest mu bliski, przybliża się i odczuwa współczucie, użala się”.

Podobnego wzruszenia Jezus doznał nad grobem Łazarza – przypomniał Papież. To uczucie towarzyszy także ojcu w przypowieści o synu marnotrawnym.

„Bliskość i współczucie: w ten sposób Pan nawiedza swój lud – kontynuował Ojciec Święty. – I kiedy my chcemy głosić Ewangelię, przekazywać słowo Jezusa, mamy czynić tak samo. Inną metodę stosowali nauczyciele i kaznodzieje tamtych czasów: uczeni w Prawie, uczeni w Piśmie, faryzeusze. Przemawiali stojąc z dala od ludu. I czynili to dobrze: dobrze nauczali prawa, ale na odległość. I to nie było nawiedzenie Pana, ale co innego. Lud nie odczuwał tego jako łaski, bo brakowało bliskości, brakowało współczucia, to znaczy współcierpienia z ludem”.

W tę bliskość wpisuje się również inne zdanie dzisiejszej Ewangelii: „Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”. „Gdy Bóg nawiedza swój lud, zawsze przywraca mu nadzieję – zinterpretował tę scenę Franciszek. – Można znakomicie głosić Słowo Boże. W historii było wielu doskonałych kaznodziejów. Ale jeśli ci mówcy nie byli w stanie zasiać nadziei, to kaznodziejstwo na nic”.

tc/ rv
za: Radio Watykańskie


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: