Męczennicy franciszkańscy w Peru

17 listopada 2014 | autor: o. Admin
Męczennicy franciszkańscy w Peru
Franciszkański świat
0

W lutym 2015 roku Watykan przeanalizuje argument domniemanego męczeństwa dwóch franciszkanów z Polski Polaków i jednego kapłana z Włoch dokonanego za sprawą terrorystów z organizacji „Świetlisty Szlak” w Peru, którzy w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przyprawili o śmierć tysiące osób.

Chodzi o Sługi Boże fr. Michała Tomaszka i fr. Zbigniewa Strzałkowskiego z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv) oraz ks. Alessandro Dordi kapłana diecezjalnego fidei donum z Bergamo (Włochy); zostali zamordowani w Peru w 1991 r.: pierwsi dwaj w Pariacoto, trzeci – w Santa.
Proces beatyfikacyjny trzech Sług Bożych doprowadzono do etapu, na którym tzw. Positio – księga zawierająca wszystkie dokumenty odnoszące się do tego męczeństwa, stanowiące podstawę do wydania oświadczenia, iż kandydaci na ołtarze mogą zostać uznani za męczenników – przekazano pod ocenę kardynałów i biskupów.

Postulatorem wszystkich trzech misjonarzy jest fr. Angelo Paleri OFMConv, który 11 listopada br. w Rzymie, w wywiadzie dla agencji ACI, przekazał informację że posiedzenie komisji zwyczajnej kardynałów w tej sprawie „wyznaczone jest na 3 lutego 2015 r.”.
„Możliwe jest, że przed końcem lutego przyszłego roku sprawozdanie z posiedzenia zostanie przekazane Papieżowi Franciszkowi; wszyscy na to liczymy i o to się modlimy, musimy jednak zaczekać na posiedzenie komisji i jej werdykt” – dodał.
Zakonnik sprecyzował ponadto, że do spotkania pozostały jeszcze trzy miesiące, i że jeśli kardynałowie i biskupi wydadzą werdykt pozytywny, to kolejny krok należy do Papieża Franciszka, który zdecyduje o publikacji lub nie dekretu o męczeństwie Sług Bożych. Gdyby to nie nastąpiło „proces zakończy się na tym etapie”.
Franciszkanin zakwestionował informacje niektórych agencji prasowych w Peru, który ogłosiły, że „będziemy mieli pierwszych błogosławionych męczenników wśród świętych peruwiańskich”. W odniesieniu do nich, fr. Paleri potwierdził, że jest to pragnienie nas wszystkich, ale obecny stan procesu nie pozwala na tego rodzaju jednoznaczne stwierdzenia.

Postulator generalny dodał, że także on „ma nadzieję, że kardynałowie wydadzą pozytywny werdykt i że w przyszłym roku będziemy mogli przezywać beatyfikację, ale do dnia 3 lutego 2015 r. nic potwierdzić w tej sprawie nie możemy potwierdzić. Decydujące będzie w tej kwestii spotkanie prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z Papieżem Franciszkiem, który w sprawie dekretu o męczeństwie podejmie ostateczną decyzję”.

Wspominana wyżej kongregacja już 5 czerwca 1995 r. pozwoliła na rozpoczęcie procesu diecezjalnego trzech Sług Bożych, a więc rok wcześniej, niż pozwalały na to zwyczajne normy Kościoła mówiące o pięcioletnim okresie oczekiwana po śmierci kandydatów.
Wszyscy trzej zostali zamordowani po odprawieniu Eucharystii, strzałami z broni palnej; jednego z nich wciągnięto w pułapkę, przy ciałach dwóch pozostałych zabójcy pozostawili kartkę z napisem: „Tak giną sługusy imperializmu”.

Rzym, 11.11.2014 (ACI)

za: ofmconv.net


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: