Encyklika Laudato si’: ekologia integralna, a zatem i ludzka

18 czerwca 2015 | autor: o. Admin
Encyklika Laudato si’: ekologia integralna, a zatem i ludzka
Z Życia Kościoła
0

Encyklika Papieża Franciszka zaprezentowana dziś w Watykanie jest poświęcona, jak czytamy w jej tytule, „trosce o wspólny dom” – czyli o dzieło stworzenia powierzone przez Boga wszystkim ludziom.

Nowy papieski dokument zaczyna się słowami: Laudato si’, mi’ Signore – „Pochwalony bądź, Panie mój”, zaczerpniętymi z Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu. Papież nawiązuje do tego świętego, wyznając, że w chwili swego wyboru na Biskupa Rzymu przyjął jego imię jako inspirację. A Franciszek z Asyżu jest „w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej” – pisze Ojciec Święty.

PEŁNY TEKST ENCYKLIKI (PDF)

Encyklika Laudato si’ liczy około dwustu stron i składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich, zatytułowany „Co się dzieje w naszym domu”, daje rozeznanie w aktualnej sytuacji naszego globu. Podejmuje takie tematy, jak zanieczyszczenia, kultura odrzucenia, ocieplenie globalne, kwestia wody, zatracenie różnorodności biologicznej, pogorszenie jakości życia czy globalna niesprawiedliwość. Następny rozdział – „Ewangelia stworzenia” – daje w świetle wiary biblijną, chrześcijańską wizję harmonii całego stworzenia i powszechnego przeznaczenia dóbr. Z kolei Ojciec Święty ukazuje „Ludzki pierwiastek kryzysu ekologicznego”. Mówi m.in. o globalizacji paradygmatu technokratycznego, relatywizmie i konieczności obrony pracy. Rozdział czwarty poświęcony jest „Ekologii integralnej” – a więc kolejno środowiskowej, gospodarczej i społecznej, dalej kulturowej, wreszcie ludzkiej.

Pisząc o ekologii ludzkiej, o której, jak przypomina się w encyklice, wypowiadali się już Jan Paweł II i Benedykt XVI, Franciszek zwraca uwagę, że „akceptacja własnego ciała jako daru Boga jest niezbędna, by przyjąć cały świat jako dar Ojca i wspólny dom. Natomiast logika dominacji nad własnym ciałem przekształca się w niekiedy w subtelną logikę panowania nad stworzeniem. Poznawanie i akceptowanie własnego ciała, aby o nie dbać i szanować jego znaczenie, stanowi podstawowy element prawdziwej ekologii człowieka. Także docenienie własnego ciała w jego kobiecości lub męskości jest konieczne, aby móc rozpoznać siebie w spotkaniu z innym, różnym od siebie. W ten sposób można z radością przyjąć specyficzny dar drugiego czy drugiej jako dzieła Boga Stwórcy i wzajemnie się ubogacić. Z tego względu nie jest zdrowa postawa usiłująca «zatrzeć różnicę płci, bo nie potrafi z nią się konfrontować»” – stwierdza Papież.

Z kolei w encyklice Laudato si’ mówi się o „Wytycznych i działaniach”. Podkreśla się tu konieczność dialogu ze wszystkimi, w tym także między religiami a nauką. Wreszcie rozdział szósty poświęcony jest „Edukacji i duchowości ekologicznej”. Proponuje się w nim postawienie na inny styl życia, nawrócenie ekologiczne. Mowa też m.in o świątecznym odpoczynku. Na koniec Papież  proponuje dwie modlitwy, jedną wszystkim ludziom, drugą chrześcijanom.

Jednym ze znamion nowego papieskiego dokumentu jest nawiązanie do refleksji ludzi innych wyznań, a zwłaszcza do nauczania duchowego zwierzchnika prawosławia Bartłomieja.

Nowa encyklika została zaprezentowana także w Warszawie.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się polska prezentacja najnowszej encykliki papieża Franciszka, zatytułowanej Laudato si’.

Nuncjusz apostolski w Polsce wśród głównych myśli dokumentu wymienił m.in. przekonanie, że cały świat jest ze sobą wewnętrznie powiązany, czy konieczność rozpoczęcia uczciwej debaty na temat ochrony środowiska. „Papież nie ma wątpliwości, że globalne ocieplenie jest przede wszystkim zjawiskiem ludzkim, a jeśli problem sytuuje się głównie w ludzkiej aktywności, to rozwiązaniem nie jest umartwianie człowieka i jego aktywności, ale należy upatrywać go w modyfikacji ludzkiej aktywności” – mówił abp Celestino Migliore.

Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, odniósł się do podnoszonej w prasie rzekomej antypolskości encykliki. Chodzi o wezwanie do zdecydowanego obniżenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów zanieczyszczających. „Jeżeli mamy alternatywy, jeżeli mamy technologie, to powinniśmy je rozwijać, o ile te technologie są bezpieczniejsze dla środowiska. To nie znaczy, o tym nie ma słowa, że mamy w Polsce z dnia na dzień zamknąć kopalnie czy elektrownie węglowe. Jednak Papież mówi o odpowiedzialności polityków za to, żeby dobrze zarządzali tym dobrem, które zostało im powierzone. Jeżeli to jest antypolskie, jeżeli to jest «anty» czemuś, to ja przepraszam” – podkreślił prof. Karaczun.

Wśród uczestników prezentacji był też o. Stanisław Jaromi OFM Conv, szef Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. „Wydaje mi się, że wielkim sukcesem tej encykliki będzie, jeśli uda się przełamać pewne fałszywe stereotypy. Chociażby ten: dobro ludzi czy dobro przyrody, zwłaszcza dzikiej, naturalnej przyrody. To nie jest alternatywa. Jest możliwa troska o jedno i o drugie” – zauważył o. Jaromi.

W Polsce papieska encyklika ukazała się nakładem Wydawnictwa M z Krakowa.

za: Radio Watykańskie
ak/ rv, R. Łączny, KAI

PEŁNY TEKST ENCYKLIKI (PDF)


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: