Nowy Zarząd MI w Polsce

22 października 2016 | autor: o. Admin
Nowy Zarząd MI w Polsce
Z Życia Prowincji
0

O. Tomasz Tęgowski wybrany został delegatem do spraw młodzieży w ramach Zarządu Rycerstwa Niepokalanej.

15 października 2016 r. w ramach Jesiennego Zjazdu Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej (MI) odbyło się w Niepokalanowie Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce.

Prezes międzynarodowy MI o. Raffaele Di Muro witając zebranych zwrócił uwagę, że MI w Polsce i w Brazylii to dwa główne motory, które mają potencjał, by pociągnąć do działania innych rycerzy na całym świecie. W Polsce do MI należą przede wszystkim ludzie starsi, osoby dorosłe, natomiast w Brazylii do MI należą głównie ludzie młodzi. Te dwie rzeczywistości, młodzi i starsi, mogą się wzajemnie przenikać i ubogacać. „Ufam, że Rycerstwo polskie będzie dla całego świata punktem zapalnym, że od was będziemy mogli uczyć się, jak żyć i pracować dla Niepokalanej” – mówił o. Prezes.

Przed południem, podczas pierwszej części Zgromadzenia delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności MI, z prac Zarządu Narodowego oraz sprawozdania finansowego. Sprawozdania te zostały przyjęte jednomyślnie przez Zgromadzenie.

W części drugiej przystąpiono do wyborów Prezesa Narodowego MI oraz członków Zarządu Narodowego i Komisji Rewizyjnej. Z pośród 105 członków uprawnionych do głosowania, obecnych było 90 delegatów. Wyborom przewodniczyli: prezes międzynarodowy MI o. Raffaele Di Muro oraz asystent narodowy MI o. Mirosław Bartos. Prezes Międzynarodowy zaznaczył, że zgodnie z nowymi Statutami Generalnymi MI nowym asystentem narodowym MI zostaje gwardian Niepokalanowa o. Grzegorz M. Szymanik.

Po kilku godzinach pracy wybrano skład nowego Zarządu. Prezesem został wybrany o. Stanisław M. Piętka; zastępcą – o. Robert M. Stachowiak; delegatem ds młodzieży – o. Tomasz Tęgowski; sekretarzem – Dorota M. Koszałka; zaś członkami zarządu zostali: Teresa M. Michałek oraz Leszek Maksymilian Jaworski. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Krystyna Radomska, Danuta Orlikiewicz i Helena Kucharska.

Zebrani delegaci dziękowali za nowy Zarząd Narodowy, polecając jego prace opiece Niepokalanej podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana. Podczas okolicznościowej homilii o. Stanisław M. Piętka przypominał słowa św. Maksymiliana, aby duch MI przeniknął wszystkich i wszystko, aby rycerze byli obecni wszędzie – i na polu edukacji, i na polu mass mediów, w kulturze i sztuce. Na każdym z tych odcinków rycerze mają być pionierami. „Tylko w ten sposób apostołując – mówił o. Stanisław – spełni się to, co Matka Boża objawiła Katarzynie Laboure, i Niekopalna stanie się prawdziwą Królową świata”. W dalszej części kazania o. Stanisław przypominał statystyki, liczbę grup MI na świecie, rycerskich czasopism, ale podkreślił, że „statystyki dają tylko pewne niepełne wyobrażenie, czym jest MI”. Prezes Narodowy zachęcił zebranych do determinacji w apostolstwie, w szerzeniu Rycerstwa aż po krańce ziemi.

za: niepokalanow.pl

Zobacz zdjęcia


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: