Franciszek i Bartłomiej: wspólne przesłanie o ochronie stworzenia

1 września 2017 | autor: Administrator
Franciszek i Bartłomiej: wspólne przesłanie o ochronie stworzenia
Z Życia Kościoła
0

„Ziemia została nam powierzona jako najwspanialszy dar i dziedzictwo, za który wszyscy odpowiadamy, aż na końcu wszystko na niebie i na ziemi zostanie odnowione w Chrystusie (por. Ef 1,10). Nasza ludzka godność i dobrobyt są dogłębnie powiązane z naszą troską o całe stworzenie”. Franciszek i Bartłomiej przypominają o tym dzisiaj, w Dniu Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego.

Jego światowe obchody Ojciec Święty ustanowił przed dwoma laty, inspirując się właśnie troską duchowego zwierzchnika prawosławia o kwestie ekologiczne.  Prawosławni jako pierwsi wprowadzili świętowanie Bożego stworzenia i modlitwę za nie w dniu 1 września, bo w tradycji bizantyjskiej rozpoczyna się wtedy rok kościelny. Dziś, kiedy ten Światowy Dzień obchodzony jest po raz trzeci, Papież i Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola wystosowali wspólne przesłanie. Zostało ono ogłoszone dzisiaj rano równocześnie w Watykanie i na Fanarze.

Obaj zwierzchnicy Kościołów zwracają uwagę, że od samego początku „Bóg zamierzał, aby ludzkość współdziałała w ochronie i opiece nad środowiskiem naturalnym”. Tymczasem jednak stoimy teraz wobec „scenerii moralnego upadku, gdzie nasza postawa i zachowania względem stworzenia przesłaniają nasze powołanie jako współpracowników Boga”.

Franciszek i Bartłomiej wspominają skłonność do zakłócania ekosystemów, nienasycone pragnienie manipulowania i władzy nad zasobami planety, żądzę nieograniczonych zysków. Jak piszą, „nie szanujemy już przyrody jako wspólnego daru; postrzegamy ją natomiast jako własność prywatną. Nie kojarzymy już siebie z przyrodą, aby ją podtrzymywać – przeciwnie, panujemy nad nią, aby wspierać nasze własne wytwory”. W przesłaniu podkreśla się, że następstwa tego „są tragiczne i trwałe”. Zniszczenie planety dotyka jej najbardziej bezbronnych mieszkańców; konsekwencje zmian klimatycznych cierpią szczególnie ubodzy.

„Nasz obowiązek, by odpowiedzialnie wykorzystywać dobra ziemi” wiąże się z „uznaniem i poszanowaniem dla wszystkich ludzi oraz wszelkich istot żywych – przypominają Papież i patriarcha. – Zjednoczeni tą samą troską o Boże stworzenie oraz uznając, że ziemia jest wspólnym dobrem, żarliwie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do poświęcenia 1 września czasu na modlitwę w intencji środowiska”. Dziękując Stwórcy za Jego dar i deklarując zobowiązanie do  zachowania go dla przyszłych pokoleń, stwierdzają: „Celem naszych modlitw jest przemiana sposobu postrzegania świata, abyśmy zmienili sposób  odnoszenia się do niego”.

Franciszek i Bartłomiej wzywają tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za społeczeństwo i gospodarkę, politykę i kulturę, aby zajęli się potrzebami ludzi zepchniętych na margines. Na zakończenie wspólnego przesłania wyrażają przekonanie, że nie można szczerze i trwale podjąć „wyzwania kryzysu ekologicznego i zmian klimatycznych, dopóki reakcja nie będzie uzgodniona i wspólna, dopóki nie będzie zgodnej i wspólnej odpowiedzialności, dopóki nie przyznamy pierwszeństwa solidarności i służbie”.

za: Radio Watykańskie


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: