Kurs formacyjny dla braci z FEMO

29 września 2017 | autor: Administrator
Kurs formacyjny dla braci z FEMO
Z Życia Prowincji
0

Tegoroczny kurs formacyjny dla braci po 25 latach od złożenia ślubów wieczystych z FEMO odbył się w Klasztorze Premonstratensów w Teplá (Republika Czeska), w dniach od 7 do 26 sierpnia 2017 r. 

Każdy taki kurs ma pomóc braciom odnaleźć harmonię między rytmem czasu, życiem w konkretnej wspólnocie franciszkańskiej, wydarzeniami codzienności a rytmem ustanowionym przez niezmiennego i wiecznego Boga. Ta harmonia stanowi formację ciągłą osoby konsekrowanej.

W kursie uczestniczyło 34 braci: z prowincji krakowskiej (15 braci), z prowincji warszawskiej (11 braci), z prowincji gdańskiej (7 braci) oraz z kustodii rosyjskiej (1 brat). Moderatorem kursu był br. Piotr Pawlik z prowincji czeskiej.

Kurs ten wpisał się w formację permanentną uczestniczących braci. Był także czasem teologicznego spojrzenia i ponownego zamyślenia nad naszą franciszkańską konsekracją Bogu.

Zostały wygłoszone wykłady, które miały na celu pomóc zakonnikowi w odkrywaniu nowości i świeżości powołania franciszkańskiego.

Br. Dariusz Wiśniewski pracujący obecnie w Niemczech wygłosił konferencję o misyjnym wymiarze życia zakonnego oraz ukazał koncepcje misyjnego posłania w ujęciu franciszkańskim. Bardzo aktualnym i burzliwym w dyskusji był temat „Franciszkanie a Islam”.

Do podjęcia tematów z zakresu psychologii został poproszony br. Waldemar Klinkosz z KUL-u, który w swoim wystąpieniu ukazał kontakty interpersonalne w życiu osoby konsekrowanej oraz kontakty międzyosobowe. Wskazał także na właściwe budowanie relacji we wspólnocie franciszkańskiej.

Minister prowincjalny prowincji gdańskiej, o. Jan Maciejowski, przybliżył franciszkański wymiar życia wspólnotowego i apostolskiego, akcentując także oczekiwania Kościoła. Ukazując różne formy apostolstwa podejmowane przez braci wskazał na to, co dziś jako franciszkanie możemy ofiarować światu.

Z racji 800. rocznicy urodzin św. Bonawentury br. Jerzy Łopat z Niepokalanowa w obszernym wykładzie przedstawił filozofię i teologię św. Bonawentury jako drogę do Boga oraz rozumienie zakonu wg. św. Bonawentury.

Natomiast animator kursu, br. Piotr Pawlik z Brna, w swym wystąpieniu przypomniał zagadnienie: „Życie konsekrowane. Misterium Pełni. Śluby zakonne. Perspektywa Soboru Watykańskiego II oraz perspektywy teologiczne”.

Bracia podczas kursu przeżywali wspólnotowo czas rekreacji. Zwiedzili również: Pragę, Karlove Vary, Český Krumlov, klasztor Trapistów (Nový Dvůr).

Ostatni tydzień był czasem rekolekcji zakonnych, które wygłosił ks. Jerzy Tupikowski CMF z Wrocławia. Temat rekolekcyjnych nauk brzmiał: „Prawda życia. Słowo Boże a śluby zakonne”.

br. Piotr Pawlik, animator kursu


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: