Prymas Polski na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

19 stycznia 2018 | autor: Administrator
Prymas Polski na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Z Życia Kościoła
0

„W różnorodności darów i charyzmatów chrześcijanie mogą stanowić jedno, jeszcze nie razem, ale w pragnieniu, w dążeniu ku jedności”- mówi Prymas Polski abp Wojciech Polak zachęcając do modlitwy, do spotkania i podejmowania ekumenicznych dzieł, szczególnie charytatywnych.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) odbywa się pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6). Słowa te pochodzą z Pieśni Mojżesza (Wj 15,1-21), będącej podstawowym tekstem biblijnym dedykowanym tym kilku ekumenicznym dniom.

„Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan wzywa nas wszystkich do modlitwy, do spotkania, do otwarcia naszych serc jeden na drugiego. Mamy ciągle w uszach wezwanie Chrystusa «abyście byli jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał». W różnorodności darów i charyzmatów chrześcijanie mogą stanowić jedno, jeszcze nie razem, ale w pragnieniu, w dążeniu ku jedności – byśmy mogli razem słuchać Bożego słowa, razem dzielić doświadczenie wiary, razem też pomagać naszym siostrom i braciom, którzy są w potrzebie. Niech ten tydzień staje się dla nas okazją do wspólnej modlitwy, do spotkania, do podejmowania różnych dzieł, także dla dobra drugiego człowieka. Niech świadectwo naszej wzajemnej miłości staje się drogą ku jedności” – zachęca Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Hasłu przewodniemu tygodnia towarzyszy każdego dnia inny cytat. Począwszy od czwartku są to słowa: „Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej”; „Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat”; i dalej „Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego”; „Nadzieja i uzdrowienie”; „Słuchaj krzyku mojego ludu z dalekiej ziemi!”; „Zważajmy na dobro bliźnich”; „Budowanie rodziny w domu i w Kościele”; „Zgromadzi rozproszonych (…) z czterech stron świata”.

Inicjatywa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan sięga przełomu XIX i XX wieku. To doroczne święto ekumenizmu, podczas którego, obok modlitwy odbywają się spotkania, konferencje, koncerty i inne podobne wydarzenia o charakterze ekumenicznym. Tydzień organizowany jest zawsze między 18 stycznia, kiedy obchodzone było kiedyś święto katedry św. Piotra a 25 stycznia, kiedy obchodzone jest święto nawrócenia św. Pawła. W tym roku nabożeństwo centralne odbędzie się w niedzielę 21 stycznia w prawosławnej cerkwi Świętej Trójcy w Siedlcach.

za: ekai.pl


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: