Pogrzeb o. Bolesława Miki

24 stycznia 2018 | autor: Administrator
Pogrzeb o. Bolesława Miki
Z Życia Prowincji
0

Dnia 24 stycznia 2018 r. w Gdyni odbył się pogrzeb o. Bolesława Miki, który przed czterema dniami zmarł nagle w gdyńskim klasztorze. 

Po jutrzni żałobnej, której przewodniczył wikariusz prowincji o. Tomasz Ryłko, w kościele św. Antoniego rozpoczęła się Eucharystia w intencji o. Bolesława. Liturgii przewodniczył JE ks. bp Wiesław Szlachetka. We Mszy św. wzięli udział: minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego o. Jan Maciejowski z zarządem i definitorium, minister prowincjalny prowincji czeskiej o. Stanisław Gryń, rektor seminarium w Łodzi o. Mirosław Bartos, dziekan ks. prałat Edmund Skalski, proboszcz rodzinnej parafii o. Bolesława, bracia z klasztorów w Polsce i z zagranicy. Wraz z zakonnikami modlił się brat o. Bolesława wraz z najbliższą rodziną, grupa parafian z Radomia oraz licznie zgromadzeni wierni.

Zebranych powitał o. proboszcz Piotr Matuszak. Sekretarz prowincji o. Grzegorz Kordek odczytał życiorys zmarłego, zaś homilię wygłosił o. prowincjał Jan Maciejowski. Podczas Mszy św. śpiewał parafialny chór Symfonia pod dyrekcją pani Bogny Swiłło.

Na zakończenie głos zabrali: ks. prałat Edmund Skalski, brat kursowy o. Lucjan Ubysz oraz przedstawiciel parafian z Koszalina. Po podziękowaniach, które złożył o. Piotr Matuszak, odmówiono modlitwy przy trumnie o. Bolesława.

Na Cmentarzu Witomińskim modlitwie przewodniczył o. prowincjał. Ciało o. Bolesława zostało złożone we franciszkańskim grobowcu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

 

Śp. o. Bolesław Mika (1939-2018) – życiorys

Dnia 20 stycznia 2018 r., odszedł do Pana o. Bolesław Mika, członek Gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów).

Ojciec Bolesław Mika, syn Jana i Zofii zd. Hernik, urodził się 10.02.1939 r. w miejscowości Wólka Lesiowska. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w L.O. w Radomiu. Kierując się pragnieniem służenia Panu Bogu w 1957 r. zgłosił się do Niższego Seminarium Duchownego w Niepokalanowie. Po ukończeniu 9-tej klasy, w 1958 r. złożył podanie na ręce prowincjała franciszkanów o. Augusta Rosińskiego o przyjęcie na nowicjat. Podanie zostało pozytywnie rozpatrzone i od października tegoż roku rozpoczął nowicjat, który odbył w Gnieźnie. W Zakonie otrzymał imię Hieronim. W dniu 16.10.1959 r. złożył pierwszą profesję zakonną na ręce prowincjała o. Tytusa Strzelewicza. Przez następne dwa lata (1959-1961) kończył szkołę średnią w Niższym Seminarium Duchownym w Niepokalanowie. W latach 1961-1963 odbywał studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi-Łagiewnikach, a następnie w latach 1963-1967 studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W trakcie formacji seminaryjnej złożył śluby wieczyste 1.11.1964 r. W dniu 24.06.1967 r. przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie.

Pierwszą placówką po święceniach był Kwidzyn. Pracował tam jako prefekt przez 5 lat do 1972 r. Następnie został przeniesiony do Warszawy. Przez dwa lata pracował jako prefekt, uzyskując również zgodę na studiowanie teologii duszpasterskiej na Wydziale Teologii ATK w Warszawie. Od 1974 r. do 1983 r. był gwardianem oraz rektorem kościoła w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej. W roku 1977 został mianowany zastępcą Asystenta Prowincjalnego Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej. W 1980 r. został mianowany Asystentem Prowincjała. W roku 1983 został przeniesiony do Gdyni, gdzie przez 3 lata sprawował posługę gwardiana i proboszcza w klasztorze i parafii św. Antoniego z Padwy. Po utworzeniu Prowincji Gdańskiej w 1986 r. został przełożonym klasztoru i rektorem kościoła w Poznaniu, które to posługi sprawował do roku 1992. Pozostając dalej w Poznaniu, posługiwał jako duszpasterz i rekolekcjonista. W czasie posługi w klasztorze poznańskim, w 1989 r. został mu powierzony obowiązek Referenta ds. Misji Ludowych i Rekolekcji a od 1992 r. był również członkiem Prowincjalnej Komisji ds. Apostolstwa. W roku 2001 został przeniesiony do Koszalina gdzie pełnił posługę duszpasterską i rekolekcjonisty. W 2003 r. został mianowany ojcem duchownym dekanatu koszalińskiego. W latach 2004-2006 pełnił urząd wikariusza parafii, a od 2006 r. do 2008 r. był wychowawcą braci juniorystów. W latach 2008-2012 przebywał w klasztorze w Ostródzie pełniąc obowiązek wikariusza. W 2012 r. o. Bolesław został przeniesiony do Gdyni, gdzie posługiwał aż do śmierci w dniu 20.01.2018 r.

W dniu 24 stycznia 2018 roku (środa), o godzinie 11:00, w kościele Franciszkanów pw. św. Antoniego z Padwy przy ul. Ujejskiego 40 w Gdyni sprawowana była Msza św. pogrzebowa, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Wiesław Szlachetka. Słowo Boże wygłosił Ojciec Prowincjał Jan Maciejowski. On również przewodniczył ceremonii pogrzebowej na Cmentarzu Witomińskim.

Za zmarłego śp. o. Bolesława Mikę, każdy kapłan Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego, zobowiązany jest odprawić jedną Mszę św., a brat zakonny ofiarować swój udział we Mszy św. Imię i nazwisko Zmarłego należy wpisać do Księgi Zmarłych.

o. Grzegorz M. Kordek – Sekretarz Prowincji

 


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: