Krzesło św. Piotra Apostoła

22 lutego 2018 | autor: Administrator
Krzesło św. Piotra Apostoła
Franciszkański świat
0
22 lutego Kościół katolicki obchodzi ważne święto – święto katedry św. Piotra Apostoła. Swoje korzenie ma ono w III wieku i podkreśla fakt, że to św. Piotr otrzymał od Jezusa najwyższą władzę w Kościele. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że dumnie brzmiąca nazwa „święta katedry św. Piotra” jest niczym innym, jak świętem upamiętniającym krzesło… Słowo „katedra” nie odnosi się bowiem do kościoła jako budowli, ale do tronu biskupiego, na którym zasiadał Apostoł, kiedy przewodniczył spotkaniom pierwszych chrześcijan.
Wracając jednak do początków – swoją pierwszą siedzibę ustanowił Piotr w Antiochii (Ga 2, 11-14), a dopiero później, gdy osiadł na stałe w Rzymie, przeniósł ją do tego miasta. Fakt ten miał wpływ także na kalendarz liturgiczny – do roku 1969 obchodzone były dwa święta związane ze stolicą Piotra: katedry św. Piotra w Rzymie (18 stycznia) i katedry św. Piotra w Antiochii (22 lutego). Po reformie Jana XXIII zostały one połączone w jedno, pod ogólną nazwą święta katedry św. Piotra.
Katedra jest zatem krzesłem, na którym zasiada biskup. Od nazwy tego krzesła kościół biskupi, czyli pierwszy i najważniejszy kościół w diecezji, nazywany jest katedrą. Biskupie krzesło jest znakiem urzędu nauczyciela, arcykapłana i pasterza. Szczególną katedrą jest katedra św. Piotra z watykańskiej bazyliki. Znajduje się za głównym ołtarzem, w apsydzie i składa z kawałków drewna, spojonych przez Berniniego bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Katedra ta stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele, tak w osobie św. Piotra, jak w osobach jego następców. Święto jest więc z jednej strony rzymską uroczystością, upamiętniającą wyróżnienie miasta, z drugiej zaś strony jest okazją dla wiernych całego Kościoła do okazania wyrazu hołdu następcom św. Piotra i przypomnienia sobie słów Soboru Watykańskiego I: „Nauczamy przeto i orzekamy, według świadectw Ewangelii, że Chrystus Pan bezpośrednio i wprost św. Piotrowi Apostołowi obiecał i powierzył prymat władzy nad całym Kościołem Bożym… Jeśliby tedy kto powiedział, że św. Piotr Apostoł nie jest przez Chrystusa Pana ustanowiony księciem wszystkich Apostołów i głową widzialną całego Kościoła walczącego, albo że otrzymał on od tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa wprost i bezpośrednio tylko honorowy a nie prawdziwy prymat władzy, niech będzie wyklęty”.
k.gorgoń
za: Instytut Studiów Franciszkańskich


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: