23-25 marca w DMK – Pascha Jezusa i moja

1 marca 2018 | autor: Administrator
23-25 marca w DMK – Pascha Jezusa i moja
Zaproszenia
0

Rekolekcje franciszkańskie

Pascha Jezusa i moja – Lectio Divina. Ikony Wielkiego Tygodnia.

23-25 marca 2018 roku

Dom Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku

Poprowadzi nas:

– Słowo z Księgi Rodzaju 1-3;
– Słowo z Ewangelii św. Jana i św. Łukasza,
– Kontemplacji Paschy Jezusa pomogą nam ikony Wielkiego Tygodnia – mozaiki o. Marco Rupnika SJ

 

Rekolekcje oparte są na lectio divina, wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Bożym, która prowadzi do głębokiego przyjmowania sercem Słowa Bożego, poprzez słuchanie (lectio), medytację (meditatio), modlitwę (oratio) i kontemplację (contemplatio).

W proponowanych podczas rekolekcji omówieniach do poszczególnych perykop ze Starego i Nowego Testamentu czerpiemy z doświadczeń Ojców Kościoła oraz komentarzy biblijnych współczesnych egzegetów (o. Innocenzo Gargano OSBCam., o. Silvano Fausti SJ, o. Krzysztofa Wonsa SDS, o. Ivana Marco Rupnika SJ).

Jednak czas rekolekcji to przede wszystkim otwarcie na działanie Ducha Świętego i osobista modlitwa Słowem, które sprawia, że światło Boże oświeca moje całe życie. Stąd też podczas rekolekcji proponowana jest całkowita cisza, poza rozmową z kierownikiem duchowym.

W otwarciu się na Słowo Boże pomagać nam będą ikony starożytne i współczesne, które mogą pogłębić w nas duchowe „czytanie i rozumienie” Słowa.

PASCHA CHRYSTUSA

… Pan otwiera drogę, gdy ostatnie słowo wydaje się należeć do śmierci. Właśnie wtedy, gdy udręka zmusza człowieka do zaakceptowania sytuacji bez wyjścia, w tym momencie nadchodzi rozwiązanie. Przez śmierć dochodzi się do życia. Ale żeby wejść w śmierć musi być zaufanie, a żeby ufać potrzeba relacji miłości.

… Pascha Chrystusa ukazuje prawdziwy obraz Boga jako miłości. W Chrystusie, prawdziwym człowieku, całkowicie oddanym Ojcu, człowiek przezwycięża fałszywy obraz Boga, oddaje się Jemu, nie lękając się już o siebie i dzięki temu może oddawać się w ręce innych, kochając. Wszystko co zostaje pochłonięte w miłości nie umiera, ale powstaje z martwych trzeciego dnia. Oto wyzwolenie człowieka, który potrafi w Chrystusie patrzeć na ziemię nie z perspektywy grobu zapieczętowanego, ale otwartego.

… Chrystus wchodzi w Paschę by odkupić grzech Adama. Staje się ofiarą grzechu, by mógł obarczyć się całym grzechem. Jest prawdziwym Barankiem Bożym, który bierze na siebie grzech świata. Każdy grzech potrzebuje kogoś niemego, kogoś kto nie odpowiada, w przeciwnym razie bowiem zło dodaje się do zła. Dlatego jedynie On cierpi, nie odpowiada i pozwala w swym świętym milczeniu, by grzesznicy wyryli w Jego ranach ślady swej złośliwości, całej potrzeby przemocy, całą chęć zemsty.

… Chrystus wchodzi w Paschę, ponieważ tego chce Ojciec, ponieważ w miłości łączy się On z wolą Ojca. Chrystus oddając się w ręce Ojca, faktycznie okazuje się w rękach ludzi. Niebo i zmienia stykają się podczas Jego Paschy, w Jego śmierci.

Droga duchowych rekolekcji rozpocznie się „u korzeni” czyli w dwóch pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, gdy Bóg stworzył świat i człowieka, byśmy na nowo odnaleźli podobieństwo i obraz Boga w nas. W tej perspektywie wejdziemy w teksty Ewangelii św. Jana i św. Mateusza opisujące wydarzenia Wielkiego Tygodnia.

Piątek

18.00 Kolacja

19.00 wprowadzenie: Dlaczego lectio divina i ikona?

konferencja nr 1: CZŁOWIEK W RAJU

20.30 Eucharystia

21.15 – 22.00 Adoracja, Modlitwa na zakończenie dnia, silentium sacrum

Sobota

8.00 Jutrznia i modlitwa własna

9.00 Śniadanie

10.00 konferencja nr 2: PASCHA – powrót do Edenu

11.30 Adoracja, modlitwa osobista i rozmowy indywidualne

12.30 Eucharystia

13.30 Obiad

15.00 konferencja nr 3: IV Pieśn Sługi Jahwe, Księga Izajasza, cz.1

16.30 Adoracja, modlitwa osobista i rozmowy indywidualne

18.00 Kolacja

19.00 konferencja nr 4: IV Pieśn Sługi Jahwe, Księga Izajasza, cz.2

20.00 – 21.00 Adoracja, modlitwa osobista, silentium sacrum

Niedziela

8.00 Jutrznia i modlitwa własna

9.00 Śniadanie

10.00 konferencja nr 5: Ikona „Zstąpienia do Otchłani”

11.00 Spotkanie dzielenia

12.30 – Eucharystia

13.30 – Obiad

 

Na rekolekcje prosimy zabrać ze sobą Pismo Świętego Starego i Nowego Testamentu.

Rekolekcje prowadzą: Ewa Sielicka, o. Grzegorz Kordek OFMConv, o. dr Robert Zbierański OFMConv.

Szczegóły na stronie: www.rekolekcjefranciszkanskie.pl

Zapisz się na rekolekcje – formularz zgłoszeniowy


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: