Zagrożenia i szanse dla Rycerstwa Niepokalanej

21 maja 2018 | autor: Administrator
Zagrożenia i szanse dla Rycerstwa Niepokalanej
Franciszkański świat
0

„Rycerstwo Niepokalanej to relikt przeszłości czy drogowskaz przyszłości?” – pytało Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe zaproszonych prelegentów podczas sympozjum, zorganizowanego w sobotę 19 maja w Krakowie.

„Rycerstwo Niepokalanej nie należy do przeszłości. MI przecież istnieje, działa, rozwija się” – już w czasie okolicznościowego kazania odpowiadał o. Stanisław Piętka, prezes narodowy stowarzyszenia.

„Ten drogowskaz się nie przeżył. Jest nadal aktualny. Aktualny jest cel zasadniczy MI: chwała Boża. Aktualne pozostaje też apostolskie przesłanie Rycerstwa: nawracanie grzeszników i uświęcanie nawróconych” – wykazywał kaznodzieja.

O. Robert M. Stachowiak, asystent MI franciszkanów prowincji warszawskiej przedstawił mapę siedmiu obszarów działania Rycerstwa. Wśród nich wyliczył i omówił szczegółowo: podstawowy, formację, ewangelizację, kulturę, patriotyzm, pomoc społeczną i edukację.

Franciszkanin z Niepokalanowa nie ukrywał, że niektórzy zarzucają wspólnotom MI w Polsce koncentrowanie się tylko na pierwszym obszarze działania, sprowadzającym się do modlitwy, pokuty, świadectwa życia, rozpowszechniania Cudownego Medalika. Pokazał też jednak dynamicznie rozwijające się wspólnoty w Polsce i na świecie.

W swoim wystąpieniu o. R. Stachowiak postulował za koniecznością zrewidowania form działania, zmianą mentalności i porzucenia zasady „nie przeszkadzać” na rzecz zasady „jak najwięcej pomóc”.

Szanse dla MI zakonnik widzi m.in. w dalszej współpracy z zakonem franciszkanów, w strukturach diecezjalnych, w większym zaangażowaniu się w mediach, zwł. w internecie oraz w spontaniczności działania grup, w nowych inicjatywach i pomysłach.

I taką nową inicjatywę przedstawiło dwoje młodych ludzi: Małgorzata Rochowiak i Janusz Jaraźny. To Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej, która powstała w 2012 r. i działa w Polsce w ramach Rycerstwa Niepokalanej.

„Cel główny, który zakłada, zakorzeniony jest w stowarzyszeniu. A jest to jak największa chwała Boża i chwała Niepokalanej. Celami wynikającymi po drodze są: kształtowanie nowych ewangelizatorów, podejmowanie wszelkiej działalności ewangelizacyjnej w duchu Rycerstwa wszelkimi godziwymi środkami” – wyjaśniali.

O. prof. Marek Fiałkowski, który prowadził sesję, poprosił też Małgorzatę Sztolf z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o wykład nt. aktualnego prawodawstwa Rycerstwa Niepokalanej.

Sympozjum zakończyło się ożywioną dyskusją z udziałem prelegentów i publiki, którą animował kustosz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia o. dr Piotr Cuber.

za: franciszkanie.pl/jms


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: