Duch upodabnia nas do Chrystusa

30 maja 2018 | autor: Administrator
Duch upodabnia nas do Chrystusa
Z Życia Kościoła
0

W czasie spotkania z wiernymi na Placu św. Piotra na audiencji ogólnej Papież kontynuując katechezy na temat bierzmowania, zwrócił uwagę na jego ścisły związek z całym chrześcijańskim wtajemniczeniem, a więc z chrztem i Eucharystią.

Franciszek przypomniał, że przed otrzymaniem sakramentu bierzmowania kandydaci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne złożone wcześniej przez rodziców i rodziców chrzestnych. Teraz sami wyznają wiarę, szczególnie w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela.

Następnie szafarz sakramentu, po cichej modlitwie prosi Boga, aby zesłał swojego Ducha.

“Jest tylko jeden Duch (por. 1 Kor 12,4), ale przychodząc do nas przynosi z sobą bogactwo darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej (por. Obrzędy sakramentu bierzmowania, n. 28-29) – powiedział Ojciec Święty. Według proroka Izajasza (11, 2) jest to siedem cech Ducha wylanego na Mesjasza dla wypełnienia jego misji. Także św. Paweł opisuje obfite owoce Ducha, jakimi są «miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie» (Ga 5, 22). Jeden Duch udziela licznych darów, które ubogacają jeden Kościół: jest On twórcą różnorodności, a jednocześnie twórcą jedności. W ten sposób Duch udziela wszystkich tych bogactw, które są różne, ale zarazem wprowadza harmonię, czyli jedność wszystkich tych darów, które mamy my, chrześcijanie.”

Po modlitwie prośby o zesłanie Ducha oraz geście wyciągniętych rąk nad bierzmowanymi są oni namaszczani wonną oliwą, zwaną krzyżmem.

“Olej jest substancją terapeutyczną i kosmetyczną, która wnikając w tkanki ciała leczy rany i obdarza zapachem członki – stwierdził Papież. Z tego względu został podjęty przez symbolikę biblijną i liturgiczną, aby wyrazić działanie Ducha Świętego, który konsekruje i przenika ochrzczonych, upiększając ich charyzmatami. Sakrament jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, dokonanym przez biskupa wraz z nałożeniem rąk i poprzez słowa: «Przyjmij znamię daru Ducha Świętego». Duch Święty jest niewidzialnym darem, a krzyżmo jest jego widocznym znamieniem. Otrzymując na czole znak krzyża wonnym olejem, bierzmowany otrzymuje zatem niezatarte duchowe znamię, «charakter», który doskonalej upodabnia go do Chrystusa i daje mu łaskę do rozsiewania między ludźmi swej «miłej wonności» (por. 2 Kor 2,15).”

Franciszek podkreślił, że Duch Święty, którego otrzymujemy w sakramencie bierzmowania, jest darem niezasłużonym. Winniśmy przyjąć Go z wdzięcznością i uczynić miejsce dla Jego niewyczerpanej kreatywności. „Jest to dar, który należy troskliwie strzec – wskazał Papież – wspierać posłuszeństwem, dając się kształtować jak wosk Jego żarliwą miłością”.

za: vaticannews.va/pl


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: