Słowacja: o. Lucjan Bogucki nowym kustoszem

11 lipca 2019 | autor: Administrator
Słowacja: o. Lucjan Bogucki nowym kustoszem
Franciszkański świat
0

O. Lucjan Bogucki (l. 53) został wybrany nowym kustoszem franciszkańskiej Kustodii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Słowacji.

O. Lucjan Bogucki urodził się w Piwnicznej. Do Zakonu Franciszkanów wstąpił w 1984 r. Pięć lat później złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. W 2003 r., kiedy powstała Kustodia, został wybrany jej pierwszym przełożonym. Od 2017 r. był gwardianem Klasztoru św. Piotra w Watykanie, znanego również jako wspólnota kolegium penitencjarzy watykańskich.

Kustodia Słowacka, która jako patronkę obrała Niepokalaną Dziewicę Maryję po raz piąty przeżywa swoją Zwyczajną kapitułę kustodialną.

Ta młoda jurysdykcja zakonna, która wyłoniła się z Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Franciszkanów, zebrała wszystkich braci, aby po przebytym czteroleciu podsumować miniony czas, wybrać nowego przełożonego kustodii oraz jego radę.

To szczególny czas dla każdej wspólnoty franciszkańskiej, w czasie którego wyznacza się również plan działania i priorytety na kolejny czas do następnej kapituły.

To szczególne spotkanie braci miało miejsce w klasztorze franciszkanów w Brehovie na Słowacji dniach od 8 do 11 lipca 2019r. Zaczęło się ono Mszą św., której przewodniczył Prowincjał Krakowskiej Prowincji Franciszkanów o. Marian Gołąb.

Nie zabrakło również czasu na adorację Najświętszego Sakramentu i konferencję duchową, w której Prowincjał zaprosił braci do ponownego przyglądnięcia się swojemu powołaniu. Tłem do tej medytacji była wędrówka Izraela po wyjściu z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Zakonnik, którego celem jest niebo, nie powinien się nigdzie zatrzymywać na tym świecie, ale wiedziony Bożym Duchem, pośród różnych niebezpieczeństw, jakie czyhają na pielgrzymujący lud wpatrzony cel powinien pielgrzymować, tam gdzie jest jego przeznaczenie.

Przed rozpoczęciem obrad, przewodniczący kapituły wraz z braćmi wybrali sekretarza kapituły o. Tomasza Vlčka, który pełniąc równocześnie urząd notariusza tego spotkania przygotował nie tylko sprawozdanie, ale również dokumenty kapitulne, które powstają w czasie takiego spotkania. Dalszym działaniem był wybór rozmaitych komisji, które koordynowały prace i działania Kapituły oraz skontrolowały kustodię słowacką w najważniejszych obszarach jej działania.

Pierwsza część kapituły, to czas przede wszystkim podsumowania minionego czterolecia. Swoje sprawozdania poprzedzone wcześniejszymi wizytacjami kanonicznymi przedstawili prowincjał o. Marian Gołąb oraz ustępujący kustosz o Tomasz Lesňák. W dalszej kolejności bracia wysłuchali sprawozdania ekonoma kustodii o. Petera Gallika, a także sprawozdań przygotowanych przez braci odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny życia kustodialnej wspólnoty: formację najmłodszych braci, Rycerstwo Niepokalanej, działalność powołaniową i pracę z młodzieżą, Franciszkański Zakon Świeckich, rozwój kultu męczenników z Radu – Stefana Inglódi i towarzyszy oraz Dom im.  św. Franciszka, który zajmuje się osobami uzależnionymi od alkoholu. Po zakończeniu każdego wystąpienie bracia mieli możliwość zadawania pytań, weryfikacji treści. Proszono również o szczegółowe wyjaśnienia przedstawianych treści.

Kolejny dzień kapituły był dniem przeznaczonym na dyskusje dotyczące zaprezentowanej tematyki. Bracia odnosili się do zaprezentowanych sprawozdań, przedstawiali swoje opinie, wskazywali na blaski i cienie minionego czasu. Owocem dyskusji był wypracowany i przedstawiony do zatwierdzenia dokument weryfikacyjny minionego czterolecia. Po zaprezentowaniu go na forum kapitulnym i po naniesionych korektach został on przegłosowany i zatwierdzony.

Nadszedł czas na wybory kustosza Słowackiej Kustodii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po odczytaniu listy obecności i wyjaśnieniu sposobu głosowania, po modlitwie do Ducha Świętego rozpoczęło się głosowanie. Bracia w sposób tajny na kartkach zapisywali imię i nazwisko swojego kandydata. Wybrana komisja otwierała kartki odczytywała i potwierdzał poprawność zapisu oraz liczyła głosy.

Kapituła to przede wszystkim czas braterskiego spotkania,  który służy budowaniu więzi, poszerzaniu relacji, jest też czasem świętowania. Więc świętowaliśmy nie tylko wybór nowego kustosza, ale również imieniny braci, który je przeżywali w czasie bliskim kapituły.

Jeszcze podczas I części Kapituły zostaną wybrani pozostali urzędnicy kustodialni, a za trzy tygodnie, podczas II części – przełożeni klasztorów.

o. Jacek Michno/jms

za: franciszkanie.pl


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: