Sługa Boży fr. Didak KELEMEN OFMConv, kapłan (1683-1744)

20 stycznia 2020 | autor: Administrator
Sługa Boży fr. Didak KELEMEN OFMConv, kapłan (1683-1744)
Franciszkański świat
0

Sługa Boży Didak KELEMEN, apostoł i popularny kaznodzieja, były minister prowincjalny na Węgrzech, urodził się w Mereni (Covasna w obecnej Rumunii), a zmarł w Miszkolcu (Węgry) w 1744 r.

Sława świętości fr. Didaka rozprzestrzeniła się na Węgrzech natychmiast po jego śmierci, co pokazuje „Vita Servi Dei”, dzieło napisane zaraz po śmierci przez jednego z jego uczniów, a jak wynika to z różnych dokumentów z połowy XVIII wieku, wkrótce rozszerzyła się też na cały Zakon.

W latach 1774-1776 biskup diecezji Eger (Węgry) wszczął proces „super non cultu”, który jednak okazał się niekompletny tylko z tego względu, że biskup nie zamknął go oficjalnym aktem. W 1794 r. również biskup diecezji Alba Iulia (Rumunia) wdrożył proces „super fama virtutum et miraculorum”, który zakończył się po przesłuchaniu zaledwie jednego świadka i zebraniu kilku dokumentów o życiu i cnotach sługi Bożego, pochodzących z kurii biskupiej w Eger. Z powodu trudności politycznych panujących w tamtych czasach także ten proces nie mógł być przekazany do Rzymu.

Nowa biografia fr. Didaka, wydana w 1927 r., wzbudziła wśród braci węgierskich i u przełożonych zakonnych ponowne zainteresowanie procesem, co zaowocowało tym, że w 1938 r. dostarczono do postulacji generalnej uwierzytelnioną kopię dokumentów z poprzednich procesów.

W 1975 r. fr. Raymund RÁKOS opublikował w Rzymie obszerną biografię i liczne listy sługi Bożego. Dwa lata później kard. László LÉKAI, prymas Węgier, wręczył Pawłowi VI list, podpisany przez wszystkich biskupów kraju, w którym prosił o wznowienie procesu. Stało się to możliwe w 1978 r., kiedy postulator generalny fr. Donald KOS przedstawił w kongregacji watykańskiej podsumowanie poszczególnych etapów procesu prowadzonego w Eger.

W latach 1979-1980 przystąpiono do rekognicji doczesnych szczątków sługi Bożego i złożenia ich w naszym kościele w Miszkolcu. Rok później postulator generalny fr. Ambrogio SANNA przedłożył w kongregacji „Positio super scriptis”, po czym wydano dekret zatwierdzający.

W 1984 r., po ogłoszeniu nowych przepisów dotyczących prowadzenia spraw kanonizacyjnych, biskup diecezji Eger rozpoczął proces „super continuatione famae sanctitatis Servi Dei”. W międzyczasie fr. Ernesto PIACENTINI zbierał nowe dokumenty na Węgrzech, a następnie zaczęły docierać do postulacji dokumenty zachowane w archiwum kapitulnym w Alba Julia.

W 2018 r. proces został wznowiony i obecnie postulator generalny fr. Damian PĂTRAŞCU, we współpracy z dr. Maurizio CANCELLI, opracowuje „Positio”.

Fr. Damian-Gheorghe PĂTRAŞCU

za: ofmconv.net


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: