Nowy cykl katechez – 8 błogosławieństw

31 stycznia 2020 | autor: Administrator
Nowy cykl katechez – 8 błogosławieństw
Z Życia Kościoła
0

„Błogosławieństwa stanowią «dowód tożsamości» chrześcijanina – to jest nasz dowód tożsamości, ponieważ one rysują oblicze Jezusa, Jego styl życia” – te słowa Papież skierował do pielgrzymów obecnych na audiencji ogólnej. Dzisiaj rozpoczął nowy cykl katechez, który jest poświęcony pierwszym jedenastu wersetom Kazania na Górze (Mt 5, 1-11).

Franciszek zaznaczył, że orędzie Błogosławieństw skierowane jest do całej ludzkości. Jezus przekazuje nowe prawo, ale te „nowe przykazania” są czymś więcej niż normami. On niczego nie narzuca, ale wskazuje na drogę do prawdziwego szczęścia.

Papież zauważył, że każde z Błogosławieństw zawiera trzy części. Pierwsze jest zawsze samo słowo: „błogosławieni”; następnie ukazana jest sytuacja, w której znajdują się owi błogosławieni: ubóstwo w duchu, smutek, pragnienie sprawiedliwości oraz inne; na końcu podany jest motyw błogosławieństwa, wprowadzony poprzez spójnik „ponieważ”: „Błogosławieni ci ponieważ, błogosławieni tamci ponieważ…”. „W ten sposób mamy osiem Błogosławieństw – podkreślił Franciszek – i byłoby czymś pięknym nauczenie się ich na pamięć, aby je powtarzać oraz w umyśle i w sercu nosić to prawo, które dał nam Jezus”. Motywem błogosławieństwa nie jest aktualna sytuacja, ale nowa perspektywa, którą ukazuje Pan, jako dar od Boga.

Papież – błogosławieni wzrastają na Bożej drodze

„Ale co znaczy słowo «błogosławiony»? ponieważ każde z ośmiu Błogosławieństw rozpoczyna się słowem «błogosławiony» – podkreślił Papież. – Pierwotne określenie nie wskazuje na kogoś, kto ma pełny brzuch lub dobrze sobie radzi, ale na osobę, która znajduje się w stanie łaski, która dokonuje postępów w łasce Boga i która wzrasta na Bożej drodze: cierpliwość, ubóstwo, służba innym, pocieszanie… Kto wzrasta w tym, to jest szczęśliwy, błogosławiony.“

Franciszek zwrócił uwagę, że Bóg, aby dać nam Siebie, często wybiera drogi niewyobrażalne: naszych ograniczeń, naszych łez i porażek. I to jest radość paschalna, radość, o której mówią bracia wschodni, ta która posiada stygmaty, ale jest żywa, przeszła przez śmierć i doświadczyła mocy Bożej.

Papież – Błogosławieństwa prowadzą do radości

„Błogosławieństwa prowadzą do radości, zawsze. Są drogą prowadzącą do radości – podkreślił Franciszek. – Bardzo dobrze nam zrobi wzięcie dzisiaj Ewangelii Mateusza, rozdział piąty, wersety od pierwszego do jedenastego i przeczytanie Błogosławieństw – może kilka razy, również w ciągu tygodnia – aby zrozumieć tę tak piękną drogę, tak pewną osiągnięcia szczęścia, które Pan nam proponuje.“

za: vaticannews.va

 

Oto tekst papieskiej katechezy w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj rozpoczynamy serię katechez o Błogosławieństwach w Ewangelii św. Mateusza (5, 1-11). Tekst ten rozpoczyna „Kazanie na Górze”, który prowadził życie ludzi wierzących, a także wielu niewierzących. Trudno nie być poruszonym tymi słowami Jezusa i słuszne jest pragnienie ich coraz pełniejszego zrozumienia i przyjęcia. Błogosławieństwa zawierają „dowód tożsamości” chrześcijanina, ponieważ przedstawiają rysy oblicza samego Jezusa, Jego styl życia.

Teraz spojrzymy na te słowa Jezusa w sposób ogólny. W następnych katechezach skomentujemy poszczególne Błogosławieństwa, jedno po drugim.

Przede wszystkim ważne jest, jak dokonała się proklamacja tego orędzia: Jezus, widząc tłumy idące za nim, wspiął się po łagodnym zboczu otaczającym jezioro Galilejskie, usiadł i, zwracając się do swoich uczniów, ogłosił Błogosławieństwa. Zatem przesłanie jest skierowane do uczniów, ale na horyzoncie są tłumy, czyli cała ludzkość. Jest to orędzie dla całego rodzaju ludzkiego.

Ponadto „góra” odnosi się do Synaju, gdzie Bóg dał Mojżeszowi „dziesięć słów”. Tym razem jednak nie dzieje się to pośród strasznej burzy, ale można poczuć uroczą siłę Dobrej Nowiny. Jezus zaczyna nauczać nowego prawa: aby być ubogim, łagodnym, miłosiernym … Te „nowe przykazania” to coś znacznie więcej niż normy. Istotnie Jezus niczego nie narzuca, ale objawia drogę szczęścia – Jego drogę – powtarzając osiem razy słowo „błogosławiony”. Wspaniale byłoby nauczyć się ich na pamięć, aby to prawo, które daje nam Jezus, było w naszej pamięci, w naszym sercu.

Każde Błogosławieństwo składa się z trzech części. Na początku zawsze jest słowo „błogosławieni”. Następnie pojawia się sytuacja, w której znajdują się błogosławieni: ubóstwo duchowe, utrapienie, głód, pragnienie sprawiedliwości i tak dalej; wreszcie jest motyw szczęścia, wprowadzony przez spójnik „albowiem”.

Zwróćmy uwagę na ten fakt: motywem błogosławieństwa nie jest obecna sytuacja, ale nowa kondycja, jaką błogosławieni otrzymują w darze od Boga: „albowiem do nich należy królestwo niebieskie”, „albowiem oni będą pocieszeni”, „albowiem oni na własność posiądą ziemię” i tak dalej.

W trzecim elemencie, który jest właśnie motywem szczęścia, Jezus często używa czasu przyszłego biernego: „będą pocieszeni”, „posiądą ziemię”, „będą nasyceni.”, „miłosierdzia dostąpią”, „będą nazwani synami Bożymi”.

Ale co znaczy słowo „błogosławiony”? Każde bowiem z ośmiu Błogosławieństw zaczyna się słowem „błogosławieni”. Pierwotny termin nie wskazuje na kogoś, kto ma pełny brzuch lub dobrze sobie radzi, ale jest to osoba, która znajduje się w stanie łaski, która dokonuje postępów w łasce Boga: cierpliwość, ubóstwo, służba dla innych, pociecha, która z tego wypływa: ci są szczęśliwi, tamci są szczęśliwi…

Bóg, by dać nam siebie, często obiera drogi niewyobrażalne, być może naszych ograniczeń, naszych łez, naszych porażek. Jest to radość paschalna, radość o której mówią bracia wschodni, ta, która posiada stygmaty, ale jest żywa, przeszła przez śmierć i doświadczyła mocy Bożej. Błogosławieństwa prowadzą ciebie ku radości. Zawsze, jest to droga prowadząca do radości. Warto byłoby dziś wziąć dzisiaj Ewangelię św. Mateusza, rozdział 5, wersety 1-11, i przeczytać Błogosławieństwa i może jeszcze kilka razy ponownie podczas tygodnia, by zrozumieć tę drogę bardzo piękną i bardzo pewną drogę szczęścia, jaką proponuje nam Pan. Dziękuję.

Tłumaczenie: KAI/ad


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: