Kustodia Prowincjalna Krzyża Świętego na Ukrainie

9 lipca 2020 | autor: Administrator
Kustodia Prowincjalna Krzyża Świętego na Ukrainie
Franciszkański świat
0

Kapituła prowincjalna zwyczajna, obradująca w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia, 8 lipca 2020 r. powołała do istnienia Kustodię Prowincjalną Krzyża Świętego na Ukrainie.

W tym historycznym momencie uczestniczyli goście z Ukrainy: ojciec biskup Edward Kawa, delegat prowincjała o. Stanisław Kawa i sekretarz delegatury o. Stanisław Pękala.

Biskup pomocniczy ze Lwowa nie ukrywał radości z tego faktu. „Dziś prowincja rodzi dziecko, rodzi życie. Jest radość” – cieszył się bp Edward, który przez dziewięć lat był delegatem krakowskiego prowincjała na Ukrainie.

Kapituła w uchwale zatwierdziła następujące cele dla funkcjonowania i misji kustodii prowincjalnej na Ukrainie:

• Służba Kościołowi przez łączenie bogactwa tradycji, liturgii oraz duchowości Wschodu i Zachodu.

• Działalność na rzecz pokoju i pojednania na Ukrainie.

• Przepowiadanie Ewangelii i wychowywanie w wierze.

• Działalność charytatywna w charyzmacie franciszkańskim.

• Usprawnienie funkcjonowania struktur zakonnych na Ukrainie.

• Uzyskanie osobowości prawnej w państwowym rejestrze osób prawnych.

• Dążenie do utworzenia prowincji zakonnej.

Delegaci przyjęli jednogłośnie również drugą uchwałę w brzmieniu: „Na podstawie Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (33 § 4), po uzyskaniu wymaganego zezwolenia ministra generalnego, stwierdziwszy spełnienie kryteriów określonych w Statutach generalnych (6 § 1-2), akceptując przedstawione przez braci cele funkcjonowania i misji nowej jurysdykcji (Statuty generalne 5 § 1), Kapituła:

1) zakłada kustodię prowincjalną Krzyża Świętego na Ukrainie i upoważnia ministra prowincjalnego do wydania stosownego dekretu (Statuty generalne, 6 § 1);

2) określa sposób wyboru kustosza, zgodnie ze Statutami prowincjalnymi (nr 134), jako głosowanie bezpośrednie na kapitule kustodialnej (por. Statuty generalne, nr 117 § 3a);

3) określa sposób wyboru definitorium kustodialnego jako analogiczny do sposobu wyboru definitorium prowincji (por. Statuty generalne, nr 124)”.

Minister prowincjalny o. Marian Gołąb i sekretarz prowincji o. Marian Michasiów podpisali wobec generała zakonu o. Carlosa Trovarelliego i braci delegatów kapitulnych dekret o erygowaniu kustodii, który wejdzie w życie 14 września 2020 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

„Dziękując Bogu za siedmiowiekową obecność duchowych synów św. Franciszka z Asyżu na terenie dzisiejszej Ukrainy; wspominając fundację księcia Władysława Opolczyka (z 1372 r.), obejmującą m.in. wzniesienie kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego; oraz fundację klasztoru i kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego we Lwowie przed czterema wiekami; 30 lat po odnowieniu stałej obecności Zakonu na Ukrainie w nowych warunkach społeczno-politycznych; wypełniając wolę Braci zgromadzonych na kapitule Zwyczajnej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), obradującej w Harmężach w dniach 6-11 lipca 2020 r., wyrażoną w uchwale nr 2, podjętej w odpowiedzi na prośbę Braci przebywających i posługujących tamże, eryguję Kustodię prowincjalną Krzyża Świętego na Ukrainie” – czytamy w dekrecie.

Gratulacje i życzenia dla braci z Ukrainy złożyli: generał zakonu, minister prowincjalny, kustosz słowacki i delegat kustosza boliwijskiego.

Bezpośrednio po powołaniu nowej kustodii bracia wzięli udział we mszy św. pod przewodnictwem o. bpa Edwarda Kawy.

o. Jan Maria Szewek

za: franciszkanie.pl


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: