Inauguracja roku akademickiego 2020/21

6 października 2020 | autor: Administrator
Inauguracja roku akademickiego 2020/21
Z Życia Prowincji
0

Uroczystym odśpiewaniem pieśni Gaudeamus igitur rozpoczął się nowy rok akademicki 2020/21 we franciszkańskim seminarium. Wcześniej pod przewodnictwem o. prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Bartosika – ministra prowincjalnego z Warszawy wszyscy zebrani uczestniczyli w Eucharystii, podczas której Słowo wygłosił o. Wojciech Kulig – minister prowincjalny z Gdańska.

W seminaryjnej auli o. Rektor przywitał zaproszonych gości, wśród nich dziekana Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. dr. hab. Piotra Tomasika, którego filią jest łódzkie seminarium. Oprócz niego przybyli księża rektorzy z łódzkich seminariów i wicerektor seminarium z Łowicza oraz wykładowcy zarówno duchowni, jak i świeccy. O. Sekretarz odczytał sprawozdanie z mijającego roku akademickiego, po czym wręczono nagrody za najlepsze wyniki w nauce.

Kolejnym punktem inauguracji była immatrykulacja braci z pierwszego roku oraz wręczenie im indeksów. Wspólnota seminaryjna powiększyła się o dziewięciu współbraci (siedmiu kleryków i dwóch juniorystów). Przed oficjalnym ogłoszeniem przez o. Rektora rozpoczęcia nowego roku, kilka słów zachęty wygłosili przybyli goście. Inauguracyjny wykład zaś wygłosił o. dr Karol Adamczewski, który w tym roku obronił swoją rozprawę doktorską na Wydziale Prawa KUL. Tematem wykładu były Biblijno-rzymskie korzenie procesowej zasady testis unus testis nullus.

Od tego roku, zgodnie z decyzjami Kapituł Prowincjalnych zmienił się zarząd seminarium. Nowym rektorem został o. dr Piotr Żurkiewicz, wicerektorem o. mgr lic. Jacek Korsak oraz sekretarzem studiów o. mgr lic. Jan Olszewski. Oprócz nich nowymi ojcami duchownymi zostali o. Edward Sobolewski i o. Grzegorz Papuga.

Podczas inauguracji zabrakło niestety braci z kursu V, którzy przebywali na kwarantannie w Darłowie.

za: seminariumfranciszkanskie.pl


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: