Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

29 listopada 2020 | autor: Administrator
Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP
Z Życia Kościoła
0

Rozpoczynamy dziś nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która dla nas franciszkanów zajmuje szczególne miejsce. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy i zawierzenia się opiece Niepokalanej.

 

Modlitwa wstępna

P. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

P. Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiam razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękuję, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Proszę Cię gorąco, przyjmij moje błagania i otaczaj mnie swoją opieką.

W. Amen.

Dzień I (29.11)

P. Maryjo Niepokalana, sławię twe Niepokalane Poczęcie, spraw proszę, by używanie Twojego imienia, pokonywało we mnie złe skłonności i pożądliwości.

W. Amen.

Dzień II (30.11)

P. Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pokorną służebnicą Pańską, spraw, proszę, wstawiennictwem u Swego Syna, aby pycha nie zgubiła mej duszy.

W. Amen.

Dzień III (1.12)

P. Maryjo Niepokalana, Ty przebaczyłaś wszystkim, którzy ranili serce Twego Syna i Twoje, ulecz mnie z nienawiści do bliźnich i natchnij życzliwością do nich.

W. Amen.

Dzień IV (2.12)

P. Maryjo Niepokalana, dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą, naucz mnie cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym.

W. Amen.

Dzień V (3.12)

P. Maryjo Niepokalana, wszystkie słowa Syna i o Twym Synu wypowiedziane zachowałaś w Swym Sercu. Wszakże On mówił: „nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni”. Naucz mnie, Matko, panować nad mym językiem, abym nie ranił serc moich bliźnich.

W. Amen.

Dzień VI (4.12)

P. Maryjo Niepokalana, Twój Syn uczył: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa i pijaństwa” (Łk 21,34). Uproś nam łaskę, aby wstrzemięźliwość i trzeźwość były znamionami naszego narodu.

W. Amen.

Dzień VII (5.12)

P. Maryjo Niepokalana, zawsze byłaś wierną w wypełnianiu woli Bożej, a ileż to razy ja wykraczałem przeciw woli Bożej? Naucz mnie, Matko, poszanowania woli Twego Syna.

W. Amen.

Dzień VIII (6.12)

P. Maryjo Niepokalana, Syn Twój powiedział: „Niech mowa wasza będzie: Tak, tak, nie, nie” (Mt 5,37), czyli prosta, szczera i niezakłamana. Uproś mi łaskę prostoty, prawdy, które Ty, Matko, tak dobrze rozumiałaś.

W. Amen.

Dzień IX (7.12)

P. Maryjo Niepokalana, już tylko godziny dzielą nas od Twojego święta. Jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Miłość Boża dała nam Ciebie. Dziękując Bogu za ten dar wielki, prosimy, naucz nas szczerze kochać Ojca w niebie i braci na ziemi.

W. Amen.

Modlitwa końcowa na każdy dzień

P. Wysławiajmy wspólnie Niepokalaną Maryję Dziewicę:

W. Cała piękna jesteś, Maryjo. * I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. * Tyś chwałą Jeruzalem. * Tyś weselem Izraela. * Tyś chlubą naszego narodu. * Tyś Orędowniczką grzeszników. * O Maryjo! * Dziewico najroztropniejsza. * Matko najlitościwsza. * Módl się za nami! * Wstawiaj się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa!

P. W poczęciu swoim, Panno, niepokalaną byłaś.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

P. Módlmy się.

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie † i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: